Námi vyvinutá revoluční aplikace krémové injektáže
Již 26 let chráníme Vaše nemovitosti před vlhkostí
Tradice naší značky TRUMF je datovaná od roku 1991

Krémová injektáž zdiva vs mechanické metody vs bezdrátová elektrosmoóza

 

Proč krémová injektáž zdiva?

Tato otázka je položená proto, abych objektivně vysvětlil, proč doporučuji a proč sami i zhotovujeme tlakově dvoufázovou krémovou injektáž zdiva a ne jiný druh injektáže s použitím jiné injektážní hmoty. Nejprve však musím zdůraznit, že tento rozbor či pojednání se týká jen a jen problematiky s odvlhčením zavlhajícího zdiva z důvodu příčiny kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jsou samozřejmě i jiné problémy se zavlháním či natékáním vody do konstrukcí objektů spodní stavby, např. tlaková voda zatékající nejčastěji do suterénních prostor a podzemních podlaží, kde je metoda krémové injektáže nepoužitelná a tyto problémy se řeší např. tlakovou polyuretanovou injektáží, viz. polyuretanová injektáž  anebo problém se zavlháním podúrovňového zdiva, kde vlhkost neproniká pouze od základů, ale zejména z přilehlé zavlhlé zeminy do neodizolovaného podúrovňového zdiva (tzn. infiltrace vhkosti), a to z důvodu absence, dožilosti či poškození svislé rubové podúrovňové izolace. V tomto případě se nabízí odkopání domu, ale ne vždy se dá odkop provést. Zde je nezastupitelná např. plošná rubová gelová injektáž zdiva, viz. gelová injektáž zdiva. Tímto chci poukázat a vysvětlit, že neexistuje univerzální injektáž v oblasti injektáž zdiva (správně nazývané mikroinjektáže zdiva) ve stavebním odvětví sanace vlhkého zdiva. Každá z výše uvedených injektáží ale nemá svého plnohodnotného zástupce! 

 

Odůvodnění! Proč krémová injektáž zdiva.

Silanový emulzní krém AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě (krémová a po provedené injektáži následně gelová konzistence) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně, relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní gel (proces rozpouštění hustšího krému na jemný gel probíhá zejména v závislosti na procentu vlhkosti a teplotě ve zdivu), který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů  všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se do děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných  tekutých injektážních prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo  beztlakově,  je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíš nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je to u krémové injektáže.  V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují až  45st.) k svislé rovině zdiva, z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše  popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu. Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch,že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa nebyla. Ale pokud bychom se měli držet stavebních dogmat a předsudků, tak budeme dodnes zdít z nepálených cihel, izolovat budeme jílem, zateplovat slámou atd. Samozřejmě se nechci vysmívat těmto technologiím, ba právě naopak, na svoji dobu byly vysoce efektivní, ale pokrok se nevyhnul ani stavebnictví, a proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji za dinosaury injektáží. Pokud s těmito mými názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak myslím si, že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené, a také se jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti.

Výše uvedené pojednání se pohybuje v oblasti injektáží.

Napsáno dne 11.10.2012

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

 

Krémová injektáž vs mechanické podřezání zdiva

Z důvodu polemiky, častých dotazů a různorodosti názorů třeba i diskutovaných na internetu bych mé pojednání rozšířil ještě do oblasti sanace vlhkého zdiva mechanickými metodami.

Z mechanických metod bych uvedl asi ty nejznámější a nejvíce prováděné. Jsou to metody: Narážení chromniklových plechů do zdiva, podřezání zdiva diamantovým lanem, případně pilou. Tyto metody jsou bezesporu účinné. Mají však svá neoddiskutovatelná úskalí, jako jsou určitá prostorová a výšková omezení či značná statická rizika. Co je u všech mechanických metod pro zhotovení dodatečné vodorovné izolace největší nevýhoda, je jejich vysoká destruktivnost (invazivnost) na stavbu a tím možný vliv na statiku. Je to zejména dáno (v drtivé většině) stářím budovy, jejího zatížení a hlavně i samotným použitým stavením materiálem. Takže na závěr musím konstatovat, že tyto metody jsou účinné (samozřejmě za předpokladu správného technologického postupu zhotovení, ale to platí ve stavebnictví všeobecně), ale jako vše má své pro a proti. Je na zákazníkovi, ale i na firmě, aby tyto ,,misky vah,, rozumně zhodnotili a zvážili.

V neposlední řadě je zejména v současné době velká internetová, ale i tištěná ve všech možných formách spuštěná inzerce, propagace na tzv. vysoušecí krabičky na principu bezdrátové elektroosmózy. Touto metodu bych asi neměl zapotřebí se vůbec zabývat, jelikož ve mne vzbuzuje cosi zvláštního, co raději nebudu pojmenovávat, ale vzhledem k agresivnosti jejich reklamních hesel na injektáž zdiva, zejména uváděných na placených inzercích na internetových stránkách Seznamu  a Googelu musím se ohradit a zveřejnit svůj názor na danou, pro mne tak trochu záhadnou krabičku. Můj názor okomentuji z mé poskytované bezplatné poradny, kde tazatel na tento přistroj chtěl znát můj názor. Proto Vám zkopíruji tento dotaz a moji odpověď na tyto vysoušecí krabičky.

Napsáno dne 7.8.2013

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

 

 

Krémová injektáž vs bezdrátová elektroosmóza

Níže uvedené pojednání jsem použil z námi poskytované bezplatné poradny.

____________________________________________________________

Dotaz z Poradny:

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj (krabičku) na principu bezdrátové elektroosmózy. Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.
Odpověď zveřejněná v poradně:

Dobrý den,

injektáž zdiva systémem AquaStop Cream® i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: jiri.schwarz@sanace-trumf.cz

Váš specialista na stavební chemii

 

____________________________________________________________

Dotaz z Poradny:

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream® od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

Odpověď zveřejněná v poradně:

Dobrý den pane Tarabo,

to, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (a napětí 24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou a tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, fungicidních nátěrů dřevěných konstrukcí, až po lepidla, umělé hmoty ve všech možných podobách,  atd atd,. Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že svým způsoben nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, a nebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Cream® je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet představu, že kdyby tyto vysílané elektromagnetické vlny měly takovou intenzitu, že celý objekt se silnými obvodovými a vnitřními zdmi a dokonce podzemními podlažími bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení pronikání vlhkosti, trpící touto příčinou by vyschl, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co to tedy musí dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou mou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých hypotéz.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Email: jiri.schwarz@sanace-trumf.cz

Váš specialista na stavební chemii

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

 

Publikováno 13.7.2016

Autor článku  Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

 

 

Proč neoddalovat sanace vlhkého zdiva Vašich objektů?

Je to zejména z toho důvodu, že nadzemní zdivo stavby trvale zavlhčované vzlínající zemní vlhkostí je vystaveno promrzání v zimním období, které proces degradace a destrukce stavebních materiálů ještě urychluje. Dlouhodobě zavlhčované zdivo se zasoluje a jelikož sůl je hydroskopická, omítka a samozřejmě i zdicí materiály nevysychají, a to ani v sušším období a to proto, že zdivo a omítka nasycená solemi pohlcuje vodní páry i ze vzdušné vlhkosti. Dalším důvodem proč neoddalovat sanace zdiva je to, že tato nadzemní zavlhlá část stavby vykazuje větší tepelné ztráty. Dále, pokud byste chtěli zateplit tento objekt, tak v případě neodstraněné příčiny zavlhání spodní stavby způsobené vzlínající vlhkostí ve zdivu, se stane to, že se vlhkost ještě intenzivněji začne objevovat ve vnitřních prostorách. Následně se začnou objevovat na površích zdiva různé druhy plísní, které vylučují spóry. Spóry těchto plísní jsou velmi toxické a zdraví nebezpečné.

Co se děje při dlouhodobém zavlhání zdiva staveb?

 • Nevratná destrukce zdicích a omítkových materiálů
 • Zvýšené tepelné ztráty
 • Zdravotní riziko v obytných prostorách
 • Estetické hledisko (vlhké mapy, solné výkvěty a pod.)
forarch

Když je naše profese koníčkem.

Trumf sanace – realizace staveb s.r.o.

 • 26 let zkušeností v oboru injektáže a sanace zdiva
 • zkušení pracovníci s dlouholetou praxí
 • jako první jsme vyvinuli dvoufázovou krémovou injektáž
 • jsme aplikační firma, ale i výrobci sanačních materiálů
 • každým rokem injektováno okolo 100 domů bez reklamace
 • poskytujeme 100% garanci na tlakovou krémovou injektáž zdiva
 • používáme injektážní vysoce koncentrovaný krém s maximální možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan/siloxanu v obsahu

Ukázky naší práce


Vstoupit do referenčních staveb

Hodnocení naší práce

Zde můžete vložit Vaše hodnocení Vložené hodnocení naší práce

Spočítejte si sami konečnou cenu za provedení injektáže naší firmou

kalkulátor ceny injektáže

Krémová Injektáž AquaStop Cream®

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Profesionální sanační firma

Profesionální sanační firma

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch

Stavební výstava ForArch 2016

ForArch2016

Užitný vzor

Užitný vzor

Užitný vzor

Spolehlivá firma 2018 – 2019

spolehliva firma