Námi vyvinutá revoluční aplikace krémové injektáže
Již 26 let chráníme Vaše nemovitosti před vlhkostí
Tradice naší značky TRUMF je datovaná od roku 1991

 

Popis produktu

AquaStop Cream® je krém (pasta) na silanové bázi s maximálně možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž zdiva pro zamezení příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti.

Krémová injektáž AquaStop Cream® svým pomalým avšak jistým a rovnoměrným kruhovým, respektive válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné a přírodní zdící materiály. Silanový krém se ve vlhkém zdícím materiálu postupně rozpouští, dochází k jeho vysoké penetrační schopnosti a tím velmi snadno proniká do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdících materiálů. Tuto vlastnost postupného a jistého nasycování okolí vrtů stavebních materiálů nemá žádná injektážní hmota ani ji nelze nahradit jakoukoliv aplikací a tím lze s jistotou tvrdit, že krémová injektáž ve své kategorii, tj. zhotovení hydroizolační clony ( bariéry) ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti nemá plnohodnotného zástupce. Námi vyráběný silanový emulzní krém AquaStop Cream® je distribuovaný po celé ČR a SR. AquaStop Cream® splňuje všechny požadavky nejmodernější technologie výroby, která podléhá státnímu dozoru výroby dle platných předpisů ČR a tím je garantováno, že uvedené údaje v Technickém listu, Bezpečnostním listu, Prohlášení o shodě, Certifikaci a dalších dokumentech jsou přesné a pravdivé. V neposlední řadě dlouhodobým a dennodenním aplikováním injektážního krému AquaStop Cream® naší injektážní divizí jsme měli možnost získávat zpětnou vazbu o účinnosti krému a technologických postupů aplikací, což většina výrobců nemá. Tím jsme postupně získávali jistotu správnosti např. našeho návodu pro aplikaci, technických údajů a různých tvrzení. Kombinací vysoce kvalitního silanového krému AquaStop Cream® pro injektáž zdiva a námi vyvinuté aplikace dvoufázové výplně můžeme s jistotou tvrdit, že krémová injektáž zdiva se stala jedinečně účinnou při porovnávání výsledků účinnosti s jinými injektážními hmotami a jejich aplikačními metodami. Díky vynikajícím, respektive jedinečným vlastnostem krému AquaStop Cream® a námi vyvinuté nové revoluční aplikaci krémové injektáže se stala tato injektáž naprosto nejúčinnější a nejuniverzálnější injektáží zdiva mezi beztlakovými a tlakovými chemickými injektážemi pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti. Krémová injektáž plnohodnotně a bez rizika statického narušení stavby nahrazuje např. mechanickou podřezávku zdiva domů!

Popis:  AquaStop Cream® je určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po zhotovené krémové injektáže ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva ve cloně a samozřejmě i nad hydroizolační clonou. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. Neobsahuje žádné pomocné organické látky. AquaStop Cream® je vyroben s maximálně možnou koncentrací hydrofobní látky silan/siloxanu v obsahu. Vzhledem k této maximální koncentraci aktivní látky je vysoce účinný, s dlouhou životností (min. 25 let).

Výhody:   – účinnější alternativa kapalných injektážních pryskyřic – lze aplikovat beztlakovým i tlakovým způsobem – chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím – vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydroizolační clony – rychlá, čistá a jednoduchá aplikace – bez obsahu organických rozpouštědel (VOC) – hygienicky nezávadný.

Injektážní krém AquaStop Cream®

 

Aquastop Cream
YouTube kanál, Tlaková chemická injektáž zdiva :: Trumf sanace s.r.o. Nakupujte na našem na E-shopu

 

Zde najdete 20 nejnovějších dotazů z naší poradny. Kompletní seznam dotazů a odpovědi na ně najdete v naší poradně, viz Poradna.

Dobrý den, je možné napojit vodorovnou hydroizolaci zdiva provedenou AquaStop Cream® na hydroizolační vanu podlahy zhotovenou tekutou lepenkou nebo AquaStop Bitumen 2K® podobným způsobem jak uvádíte napojení na hydroizolační vanu podlahy zhotovenou z asfaltových pásů natavených nad úroveň vodorovné izolace na svislou stěnu, předpokládám že nebude docházet k nahřátí AquaStop Cream® aplikovaného ve stěně a tim možnost jeho znehodnocení a také dojde k dokonalejšímu přilnutí tekuté lepenky ke stěně.Do jaké výšky doporučujete přetáhnout vanu nad vodorovnou hydroizolaci . Děkuji J Marek
Dobrý den pane Marku. Je to přesně tak, jak jste to v podstatě uvedl. Napojení hydroizolační vany a vodorovné izolace ve zdivu se provádí stejně jako u modifikovaných pásů. U bezešvých hydroizolací podlah na bázi bitumenu je bezesporu výhodou lepší spojení k podkladům, včetně zavlhlých, netepelné zpracování a zejména snadné nanášení na svislé konstrukce do výšky zhotovené injektáže. Injektážním krémem AquaStop Cream nevzniká clona pro zamezení vlhkosti pouze ve zdivu, ale i na povrchu zdiva. Tím se tyto dvě hydroizolace spolehlivě spojí a samozřejmě se doplňují. Přesah nad vodorovnou hydroizolaci zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti zhotovenou systémem AquaStop Cream doporučuji 50 až 100 mm.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem.
Dobrý den, řeším problém jak odstranit vlhkost stěny, která je 1,5m pod úrovní terénu. Vlhkost zdi končí ve výšce terénu. Pročetl jsem si tuto poradnu a vím, že plošnou injektáž zdi nedoporučujete, ale ani ostatní technologie nejsou jednoduše realizovatelné. Obvodová zeď je tvořena 50cm tvrdým nenasákavým kamenem a uvnitř objektu jednou řadou cihel. Celková tloušťka zdi je tedy 65cm. Odkopání z vnější strany a vytvoření svislé hydroizolace až k základům je sice možné, ale za cenu zbourání venkovního mohutného kamenného schodiště a výstavbu nového. Stejně by se ale musela udělat vodorovná injektáž těsně nad podlahou, která by ale v nenasákavém kameni nebyla zcela funkční, protože by neutěsnila spáry mezi kameny.(Náklady přes 100tis) Tlaková gelová injektáž je také možná, ale vrtat do kamenné zdi více než sto děr je nadlidský výkon. Firma mi dělala 2 prostupy profi nářadím půl dne a zničila 2 vrtáky. (Náklady cca 90tis). Napadlo mě tedy jestli by nešlo udělat plošnou injektáž do šachovnice, ale pouze do hloubky zdi z cihel (cca15cm), čímž by se izolace vytvořila v maltě mezi kamenem a cihlou. Cihlová zeď by se vysušila a kámen by zůstat vlhký. Pak by se zeď napenetrovala AquaSalt Stop a udělala sanační omítka. Asi by to nebylo na 100%, ale nejedná se o obytnou místnost, ale o sklep, který pro vysokou vlhkost nyní nemohu využívat. Děkuji za Vaše vyjádření. S pozdravem J. Vejškrab.
Dobrý den pane Vejškrab. Vše co popisujete je jasné. Zásadně bych s Vaším
postupem neměl problém. Pokud byste zvolil plošnou krémovou injektáž do
cihelné přizdívky, je ale nutné dodržet osové rozteče vrtů ve vodorovném ale
i svislém šachovnicovém zhotovení po 100 mm – 120 mm.  Tím by mělo dojít k
propojení šířících se clon od jednotlivých vrtů v tomto cihelném zdivu v
celé jeho tloušťce a šířce a v případě, že zedník, když vyzdíval tuto
přizdívku k nosnému kamennému zdivu a vyplňoval maltou i nerovnosti mezi
cihelnou přizdívkou a kamennou zdí, a za předpokladu, že vrty by byly
zhotoveny dostatečně hluboko, to je do těchto přechodových míst, injektážní
krém systému AquaStop Cream se bude spolehlivě šířit nejen v cihelném zdivu ale
 i v maltě mezi zdmi. V případě, že by se vrty provedly po 250 mm a více,  jak se plošná injektáž do
zdiva zhotovuje (můj negativní názor na tuto technologii plošné injektáže znáte), bych
na spolehlivost propojení clonování moc nevěřil. V současné době neexistuje žádná injektážní hmota, která by dosahovala dispergace, tj. šíření a tím k celistvému spojení mezi těmito značnými  osovými vzdálenostmi.
To, že ale nosné zdivo vrtat nebudete, ale pouze přizdívku, je možné osové vzdálenosti přiblížit. V kombinaci
s dalšími sanačními postupy, které popisujete, by výsledek mohl být spolehlivý. Zkuste vylepšit ještě větrání těchto sklepních prostor, pokud to lze. Pokud byste takto postupoval, nabídl bych Vám na výplň zdiva
našeho pracovníka. Akce injektážník k čerpadlu zdarma. Sice akce už bude končit 31.8.16, ale v případě objednání do 31.8. Vám tuto službu zhotovíme i po termínu. Nabízím Vám toto z důvodu, že výplň bude v značném rozsahu. Ale
samozřejmě to i zvládnete sám. Je to o čase a také, je to tak trochu nestandartní postup.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
info@sanace-injektaz-zdiva.cz
—————————————————————————
Dobrý den,
 
děkuji Vám za odpověď i nabídku, kterou bych rád využil. Toto řešení budu
muset ještě projednat se statikem, protože nevím jak to s tou obvodovou zdí
je, jestli je cihlová část opravdu pouze přizdívkou nebo součástí nosného
systému domu, což by už mohl být při tak velkém počtu děr problém. Až budu
znát názor statika, tak bych Vás kontaktoval a dohodli bychom se na postupu
realizace. Ještě Vás prosím o sdělení, jestli i provádíte kompletní
injektáže na klíč nebo pouze dodáváte materiál a půjčujete čerpadla s
injektážníkem. Nevím jestli bych zvládnul takové množství děr svépomocí
vyvrtat. 
 
S pozdravem
Jiří Vejškrab
——————————————————————————–
Dobrý den,
naprosto se vším souhlasím.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Dobrý den. Vlastním starý zděný dům, kde již asi nefunguje lepenkové podřezání. Uvažuji o injektáži zdiva. Nikde jsem se ale nedočetla, ani ve Vaší poradně, zda je třeba provrtat celou zeď. Tedy zda i v interiéru jsou patrny díry po vrtání. Pokud se nedá pracovat pouze z vnější strany zdiva, je to záležitost všech místností? rozumím tomu dobře? Děkuji za odpověď. Eva Macháčková
Dobrý den paní Macháčková. U systému AquaStop Cream se vždy vrtá na celou tloušťku zdiva mínus cca 30 mm – 40 mm. Takže nikoliv skrz zdivo. U zdiva např. v tl. 450 mm se vrtá na hloubku vrtů 420 mm. Vždy vrtáme z jedné strany zdiva. U obvodového zdiva je dokonce výhodnější vrtat z venkovní strany (lépe zainjektované rohy apod.) a u vnitřního zdiva buď zleva a nebo zprava, neboli z jedné nebo druhé strany. Jinak tato informace je dostupná v Poradně v mnoha a mnoha dotazech a odpovědích, jen je potřeba trochu trpělivosti. Technologický postup systému AquaStop Cream je uveden na více stránkách našeho webu i např. na našem ukázkovém videu provedení viz https://www.youtube.com/watch?v=_SLn1rA_yVM .
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
——————————————————————————-
Ještě jednou dobrý den.
Děkuji za odpověď, asi jsem byla nepozorná. Šlo mi o to, čistě teoreticky, kdybych se rozhodla Vás oslovit pro realizaci, zda budu muset “evakuovat” celý dům, nebo zda se jedná o čistě venkovní záležitost. Letos to již nezvládnu, ale v příštím jaře bych Vás ráda oslovila.
Děkuji za trpělivost.
Přeji hezké zbývající letní dny.
Eva Macháčková
———————————————————————————
 
Dobrý den, rekonstruuji starý dům ze smíšeného zdiva. Hydroizolace nejsou. Měl jsem záměr nechat zdivo napustit, již jsem byl domluven na aplikaci přípravku Aquafin F od jedné firmy z Plzně. Špatně jsem však pochopil technika při předchozí telefonické domluvě, dle jeho sdělení nelze injektovat obnažené kamenné zdivo, musí se napřed “prohodit”, což já pochopil jako “omítnout”. Zaskočilo mě tedy, když se při další návštěvě podivil, že již máme hotové omítky, navíc my jsme omítali jílovými omítkami, což by prý přineslo další problémy – těžko předvídatelné šíření clony hlínou, že nemají zkušenosti…zkrátka mi injektáž nedoporučil. Této rady uposlechnu v kamenné části domu, ale cihelnou přístavbu, kde již dožil asfaltový pás (byl z konce šedesátých let), bych rád doizoloval. V kamenné části domu mám pod podlahou odvětrávací kanál z Iglú tvarovek. Dům dříve nikde nevlhl, přestože byl uzavřen betonovými podlahami. Máte Vy nějaké zkušenosti s hliněnými omítkami? Nebo by bylo lépe pás omítky při podlaze před injektáží sundat a doomítnout později? Děkuji za každou radu či názor, Ziegler.

Dobrý den pane Ziegler. Vůbec nerozumím tomu obratu názoru technika o 180st. v momentě podání informace o Vámi zhotovených jílových omítkách. Jílové omítky jsou bezesporu zajímavé svojí ekologičností, vzhledem a zejména svými vlastnostmi, ale že by měly mít vliv na zhotovenou injektáž, respektive na její dodatečnou izolaci ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, tak tomu nerozumím. Injektážní clona ať je to tekutá injektáž nebo např. krémová injektáž (zde si můžete případně přečíst můj názor na tyto technologie , stačí kliknout na odkaz viz: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/proc-tuto-injektaz/ ) se zhotovují vždy do zdiva a nikoliv do omítek. To, že by se omítka velmi pravděpodobně také zhydrofobizovala do určité míry uvedeným přípravkem je velmi pravděpodobné, u krémové injektáže systému AquaStop Cream je to v podstatě jisté, to ale není tak podstatné, ale kde má hlavně vzniknout clona proti vlhkosti je vždy ve zdivu. Omítkami se vlhkost v podstatě nešíří, je to právě zdivem a pouze sekundárním dopadem vlhkého zdiva se omítky zavlhčují u příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. A to je asi vše, jak to můžu okomentovat. Jen u cihelného zdiva bych v případě krémové injektáže doporučil zhotovit vrty a následnou injektáž do ložné průběžné spáry co nejblíže k podlaze, avšak bez jakéhokoliv náklonu, aby se vrty nevyklonily z průběžné spáry. To, že již máte zhotovené omítky neznamená, že se provedení do průběžné spáry nedá zhotovit. Stačí na jednom, lépe na dvou koncích jedné délky zdiva zhotovit svislou drážku a tím budou vodorovné spáry viditelné. Zvolíte si tu nejvhodnější spáru a tu propojíte se stejnou spárou na druhém konci zdi provázkem , lépe stavební tzv. brkačkou a pak i přes neodsekané omítky se vždy dostanete vrtem do vodorovné spáry. Závěrem tedy doporučuji nové omítky v místě injektáže neodstraňovat a postupovat dle návodu. Ale za předpokladu, že injektáž zhotovíte dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

Dobry den, ja bych se chtel zeptat jakym zpusobem u delsiho vrtaku docilit spravne polohovani vrtu, jejich co nejlepsi soubeznost. M. Zelinsky
Dobrý den. Ano rozumím Vašem dotazu. Souběžnosti vrtů lze docílit 90 stupňovým zámečnickým pravítkem. Touto jednoduchou pomůckou docílíte naprosté souběžnosti mezi jednotlivými vrty, ale i kolmost na svislou rovinu zdiva. V případě většího rozsahu práce a jistoty precizního vyvrtání doporučuji na hranu zámečnického pravítka navařit trubku např. s vnitřním průměrem cca. 16 mm. Prostrčený vrták bude naváděn na kolmost a souběžnost jednotlivých vrtů. Po vyvrtání cca. 150 mm už se vrt nevykloní a naváděcí pravítko můžete odendat. V praxi se ale vrtá bez těchto pomůcek, jelikož se dá při trošku zručnosti a dobrém pohledu docílit kolmosti a i souběžnosti s minimálními odchylkami, ale je to samozřejmě individuální. S výše popsanou pomůckou je vyvrtání samozřejmě bez zmiňovaných odchylek. Další faktor pro případné použití nebo nepoužití tohoto ,,navaděče,, je tloušťka zdiva. U zdiva tl. např. 150 mm to asi není tak důležité. I bez navaděče se v podstatě nedá zásadně pochybit, ale u zdiva tloušťky např. 800 mm je to už na zvážení. Také u zdiva s průběžnou spárou není potřeba hlídat kolmost na svislou rovinu zdiva, ale to je myslím jasné. Jak jsem se již zmínil, vše záleží na zručnosti, oku a zejména na řemeslné dovednosti. V případě systému AquaStop Cream se doporučují osové vzdálenosti jednotlivých vrtů 100 mm a to je právě z důvodu možných odchylek při vrtání a také plnění atd. Konkurence doporučuje osové vzdálenosti 120 mm, což je normová maximální vzdálenost a v případě způsobených odchylek, které se nikdy nedají vyloučit, už to může mít určitý vliv na účinnost. Pak to někdy může vypadat, že konkurenční krémy jsou účinnější a tím si mohou dovolit doporučovat větší osovou vzdálenost vrtů a dokonce i o něco menší průměry vrtů, ale to je právě doklad toho, že se vůbec nezamýšlí tito výrobci, že krémovou injektáž již v drtivém objemu zhotovují koncoví zákazníci. Je ale pravda, že tito zákazníci odvedou leckdy lepší práci než někteří profesionálové.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz
Jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.
Dobrý den,vlastnim rod.dum na kterém byla provedena dodatečná izolace pomocí nerez desek cca 10 let zpátky.Nyni se vlhkost začíná objevovat v nejužívanější místnosti obyv.pokoji.Chtel by se zeptat jestli by s tím šlo něco udělat.Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den. Vždycky se musí najít příčina Vámi popisovaného stavu a pak se dá problém vždy vyřešit. Prosím o zaslání Vašeho tel. čísla,  na kterém se domluvíme na termínu a místu prohlídky. Tím musíme začít.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel spol. TRUMF sanace s.r.o.

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

info@sanace-injektaz-zdiva.cz

 

Dobrý den, rádi bychom se zeptali na možnosti a orientační cenu odvlhčení domu. Jedná se o dům stavěný v roce 1927. Dům je z cihel. Rozměry jsou 10×10 m z čehož jedna stěna je společná se sousedem. Dům je z poloviny podsklepený (u stěny se sousedem). Dlouhodobě je zde problém s vlhkostí stěn. V přízemí se však 20 let nebydlelo a tak se problém řeší až nyní. Po odkrytí jsme zjistili, že stěna nám při nanášení materiálu (perlinka s lepidlem) u země vůbec neschne a je již měsíc i při pravidelném větrání a topení mokrá). Stěnu jsme v druhé místnosti, kde je vlhkost ještě vyšší, otloukli na cihly a zjistili jsme, že malta mezi cihlami je úplně mokrá a velmi snadno ji lze vydrolit. Rádi bychom proto slyšeli doporučení nejvhodnější metody sanace spolu s orientační cenou. Dům má obvodové stěny tlusté 40 cm a je zateplený polystyrenem 5 cm. Dům je však třípodlažní a tak se bojíme jakékoliv metody z hlediska jeho statiky. Děkuji za odpověď S pozdravem Anna Heislerová

Dobrý den paní Heislerová. Nejprve k Vaší obavě narušení statiky. Nejméně invazivní metody k vytvoření dodatečné izolace pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu je injektáž zdiva, správně mikroinjektáž. Ze všech injektážních hmot a jejich aplikací je neúčinnější krémová injektáž. To je myslím už všeobecně uznáno. Takže pokud Vás tato metoda zajímá, vše najdete na našem webu, kde je vše vysvětleno, v pravé straně je kalkulačka pro výpočet konečné ceny v případě zhotovení naším aplikačním oddělením. Vše na www.kremova-injektaz-zdiva.cz . Ještě bych chtěl zdůraznit, že zdivo po odstranění omítek z důvodu, že jsou již nenávratně degradované, je vhodné omítnout sanační omítkou, případně s podporou protisolného podnátěru (AquaSalt Stop) a samozřejmě s vhodným nátěrem, to je malba s nízkým difuzním odporem.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo. To, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou. A tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, až po lepidla, nátěry atd atd,.Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že svým způsoben nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, a nebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Creamje je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Pouze složka vody z obsahu krému. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet představu, že kdyby tyto vysílané elektromagnetické vlny měly takovou intenzitu, že celý objekt se silnými obvodovými a vnitřními zdmi bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti trpící touto příčinou by vyschl, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co to tedy musí dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou mou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých hypotéz.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

_______________________________________________________________

Já také děkuji za Vaše přání pane Tarabo.

S přátelským pozdravem J. Schwarz

Dobry den, Potreboval by som dodavatelskym sposobom poriesit injektaz kamenneho sokla na rodinnom dome v Bratislave. Material je vapenec / pieskovec spojeny klasickou maltou (prevazne vapennou). Sirka murov cca 60cm, dlzka mura cca 10m. Mam zaujem to riesit dodavatelskym sposobom Vasim pripravkom kremovej injektaze, aby boli prace prevedene na patricnej odbornej urovni niekym kto ma prax a zaroven aj tlakovou pumpou, ktoru som videl ze vyuzivate. Viete mi prosim odporucit niekoho kto to na Slovensku realizuje alebo je mozno vyuzit aj sluzby Vasej firmy? Aka by bola orientacna cena, ak by ste mohli niekoho poslat z Ciech na realizaciu? Doprava, plus cena injektaze na bezny meter (praca plus material)? Dakujem vopred za odpoved S pozdravom Marian

Dobrý den. Posílám Vám odkaz na kompletní výpočet ceny za zhotovení tlakové krémové injektáže včetně dopravy. Poslal bych Vám tam dva pracovníky s dlouholetou praxí a vzhledem k relativně malém rozsahu prací by byla za jeden den injektáž zdiva dokončena. Na níže uvedeném odkazu si vypočítáte konečnou cenu včetně dopravného v CZK, ale cenu si pak případně přepočítáme dle kurzu ve vaší měně v EUR. Zde klikněte: https://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/kalkulator-pro-vypocet-ceny-za-provedeni-kremove-injektaze-firmou-trumf-sanace-s-r-o-injektaz-zdiva-systemem-aquastop-cream/ . Pokud byste měl jakékoliv nejasnosti v elektronické kalkulačce, napište mi a já Vám výpočet pošlu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

_____________________________________________________________________________________________

Dobry den pan Swarz,

Dakujem pekne za odpoved, som rad ze je moznost realizovat prace dodavatelskym sposobom aj na uzemi SK za pomerne rozumnu cenu.

Este by som sa chcel spytat nasledovne otazky:

  • Odporucate pre zvysenie ucinnosti injektaze vrtat otvory v dvoch horizontalnych urovniach, alebo postacuje jedna linia vrtov?
  • Material kremu je na baze silanu, alebo zivica – silan. Teda po zaschnuti krystalizuje a je krehky, lebo ostava pruzny?
  • Je mozne po nejakom case diery vyplnit cementom kvoli obnove sily muriva a statike, bez toho aby to nejako negativne narusilo vytvorenu izolacnu vrstvu?

Dakujem za doplnujuce odpovede

S pozdravom

Marian Slavkovsky

____________________________________________________________________________________________

Dobrý den pane Slavkovsky. V cihelném zdivu se vrtá do průběžné spáry v jednořadém provedení.U smíšeného zdiva je otázka o jaké smíšené zdivo se jedná. Smíšené zdivo je široký pojem. Např. jaký poměr je tam kamene a případné cihly, o jaký druh kamene či druhy kamenů se jedná (savý, nesavý) atd. To vše má vliv na rozhodnutí, zda vrtat jednořadě či dvouřadě. To dvouřadé provedení u smíšeného zdiva je pouze doporučení. Toto doporučení je ale na místě za předpokladu méně příznivých okolností. Zejména u většího poměru nesavého zdícího materiálu obsaženého ve zdivu. Složení krému viz tento odkaz: http://www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk/uploads/technicky_list_pro_beztlak-SK.pdf . K té poslední otázce. Otvory po vpenetrování injektážního krému do zdiva se nemusí vyplňovat maltovou či cementovou směsí. U těchto průměrů vrtů a jejich vzdáleností nehrozí statické narušení zdiva. Jedná se o tzv. mikroinjektáž. Postupně se ale ujal ve stavebnictví všeobecný název, injektáž zdiva. Ale pokud byste si dal tu práci a vrty po jejich vyprázdnění vyplnil maltovou zálivkou, nic tím nezkazíte. Bariéra vznikne okolo vrtů a tak i když výplň nebude nasycená injektážním krémem, nemůže přes tuto výplň vlhkost pronikat, jelikož se vlhkost k vrtu vyplněného zálivkou nedostane. Jednoduše, nevznikají jakési mosty pro přemostění vlhkosti.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den,prosím mohl bych poprosit o radu při rekonstrukci domečku, zástavby v Prostějově.Máte odborníky na konzultace i na moravě. Mám provedenou novou hloubkovou kanalizaci odpadů okopanou omítku v místech kde byla zed vlhká, vybranou podlahu do hloubky 30cm, ale nevím jak přesně pokračovat dál při izolaci zdiva proti vlhkosti at neudělám zásadní chybu.Rád bych pouzil vhodné prostředky třeba právě injektáž zdiva.Mám take venkovní dvorek kde je take několik metru už odkopaných k základúm a přípravených k izolaci. Mám připravenou nopovou folii a drenážní trupky podle rad zedníků ale je to dostačující. Domeček je z roku 1954 .Izolace jsu udělány jen tak někde ipou.. mam plánováno podlahové topení.. Rad bych to měl v pořádku poradíte prosím. Díky moc Konečný Pavel Prostějov.

Dobrý den pane Konečný. Poradím Vám rád, ale vzhledem k rozsahu dotazů a tím mých nutných odpovědí využiji již své napsané články na mých webových stránkách či odpovědi na stejné otázky z mé Poradny. Vše se tam v podstatě dozvíte. Zkuste se podívat na tento web www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz , kde na úvodní stránce je schématicky znázorněn postup pro oblast sanace vlhkého zdiva s nadpisem: Schématické znázornění dodatečně zhotovených hydroizolací našimi produkty z důvodu dožilosti či absence hydroizolací spodní stavby pro trvalé zamezení pronikání zemní vlhkosti do objektu. Ještě Vám do tohoto emailu vkládám otázku a odpověď, respektive můj názor na použití nopové folie pro svislou hydroizolaci, viz http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/ , je to ta druhá odpověď v pořadí. Jinak na našem jiném webu www.sanace-injektaz-zdiva.cz je dostatek informací pro správné zhotovení drenáže viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odvodneni-domu-drenaze/ a svislé vnější izolace viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odkopy-a-hydroizolace-staveb/ . Stačí jen na tyto odkazy kliknout. Jinak pro bezchybné zhotovení injektáže pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu si pročtěte moji Poradnu na tomto odkazu, kde najdete s troškou trpělivosti odpovědi na všechny Vaše otázky , viz http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/ . Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

 

www.injektaz-zdiva-praha.cz

www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Prosím o informaci ,kolik by byla celková cena za injektáž Vaším AquaStop Creamem při délce zdiva 6m a šíře zdiva 70cm. Předem děkuji za odpověď . S pozdravem Racková

Dobrý den paní Racková. Myslíte kompletní cenu za práci od naší aplikační divize? A nebo tzv.svépomocí?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na sanace vlhkého zdiva

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

—————————————————————-

Dobrý den ,jsem sama v domku a nemám kdo by mi pomohl a tak myslím cenu za kompletní práci. Racková

——————————————————————-

Dobrý den paní Racková. Stačí kliknout na tento odkaz  https://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/kalkulator-pro-vypocet-ceny-za-provedeni-kremove-injektaze-firmou-trumf-sanace-s-r-o-injektaz-zdiva-systemem-aquastop-cream/ a jednoduše vyplnit kolonky v elektronické kalkulačce pro výpočet kompletní ceny. Pouze ve výsledné ceně není zaúčtované dopravné. Pokud mi napíšete vzdálenost od Prahy, připočtu Vám cenu za dopravu. Tím bude cena kompletní a konečná.  Kdybyste nevěděla, jak kolonky v elektronické kalkulačce vyplnit, napište mi zpět a já Vám závaznou nabídku odešlu. Jen bych potřeboval tu vzdálenost, abyste tu cenu měla včetně dopravného.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to s výdrží chemické injektáže v kamenném (smíšeném) zdivu? Bohužel jsem v technickém listu ani jinde nenašel, jaká je skutečná trvanlivost hydroizolační vrstvy. díky, s pozdravem Daniel Píša

Dobrý den pane Píša. Životnost hydroizolační clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu je okolo 30 let. Vše záleží ale na mnoha faktorech, které do jisté míry délku životnosti, respektive její funkčnosti, ovlivňují. Jejich vícero, ale ty nejvýznamnější jsou do jaké míry je vzniklá clona neustále namáhána vlhkostí (samozřejmě se bavíme o vlhkosti vzlínající od spodu do této bariéry ), dále teplotní zatížení, samotný stavební materiál, ve kterém byla injektáž zhotovena, a v neposlední řadě, jak byla tato clona kvalitně zhotovena, tj. kvalita aplikace, atd. Ale výše uvedená životnost platí pro silné namáhání. V podstatě by se dalo říci, že tato kritéria platí ve stavebnictví u drtivé většiny stavební chemie a stavebních materiálů.  Ale je mi jasné, že jste potřeboval informaci o minimálním limitu její životnosti. Ale podotýkám, že výše uvedená životnost je spíše její spodní hranicí.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý deň. Chcel som sa opýtať či sa dá injektážou od izolovať na bytovom dome jedno poschodie od druhého na obvodovej steny, lebo sused o poschodie nižšie stále aj v zime ma otvorené okno a mne vlhne a plesnivie stena. A aký produkt by ste my odporučili. Ďakujem S pozdravom Martin Liday
Dobrý den pane Liday. Pokud jste již ve druhém nadzemním podlaží (v prvním patře), je velmi nepravděpodobné, že se jedná o vzlínající vlhkost, která by měla takovouto intenzitu výšky navzlínání. Samozřejmě lze oddělit jednotlivá poschodí dodatečně zhotovenou izolační clonou pro zamezení vzlínající vlhkosti systémem AquaStop Cream, ale dle Vašeho popisu se spíše jedná o příčinu vzniku plísní tím, že obvodové zdivo tepelně nevyhovuje. To ochlazování, jak popisujete, od souseda bydlícího po Vámi, to ještě umocňuje. Nejprve je potřeba zjistit a tím vyloučit, zda se opravdu nejedná o kapilárně vzlínající vlhkost a to tak, že souseda jednoduše pod Vámi navštívíte a zjistíte stav jeho obvodového zdiva. V případě, že se potvrdí můj předpoklad, je potřeba tuto Vaši stěnu zateplit. Pakliže to nepůjde z venku, což u bytových domů s více bytovými jednotkami je v případě zateplení pouze nějakých částí na fasádě v podstatě nemožné, lze plnohodnotně zateplit Vaše obvodové zdivo z vnitřní strany termoizolační omítkou. Na trhu je v současné době již dostatek výrobců těchto paropropustných, ale přesto tepelně izolačních omítek. Na internetu si zadejte ve vyhledávačích např. termoizolační omítka vnitřní. To by Vám mělo vyřešit Váš problém. Nejlepší řešení by bylo se dohodnout se spoluvlastníky domu o zateplení fasády jako celku, případně v etapách jednotlivých stran domu, samozřejmě za předpokladu, že Váš dům opravdu netrpí vzlínající vlhkostí, zejména v nadzemní části, ale vždy je to o hlasování o vynaložení investic z fondu oprav, ale to je Vám jistě známo.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den . Vlastním dům z r . 1960 ,obvodová zeď je 45 cm.a příčky 30 cm.vše z plných cihel .Vlhkost se objevuje hlavně ve všech čtyrech rozích domu ,v jedné z místnosti až do 1 m výšky ale vlhkost mi vzlíná také komíny ,pod kuchyni je menší sklep odkud oba komíny vyúsťuji je možné je tímto způsobem odizolovat vlhkost jde i do přilehlých příček obou komínu ve zmíněném sklepě je v podlaze otvor který se plni vodou při delším trvání srážek ,dále bych potřeboval odizolovat obvodovou stěnu v obýváku ale dům je ve svahu a část této vnitřní stěny je už pod úrovni terénu ,podlaha je tedy v krajním rohu cca 30 cm pod úrovni terénu jakým způsobem injektáž provést toto je jediná stěna pod úrovní terénu , chtěl bych tímto způsobem po etapách odizolovat všechny obvodové zdi plus komíny a nejspíš i příčky .Děkuji za odpověď. S pozdravem Siegel

Dobrý den pane Siegel. V podstatě jediné úskalí sanace vlhkého zdiva metodou chemické injektáže je v té části, kde je část obvodového zdiva přízemní místnosti, respektive její podlahy, částečně pod úrovní terénu. V této části půdorysu domu je potřeba zhotovit odkop minimálně do hloubky pod úroveň podlahy, ale lépe až na základovou spáru založení stavby. Tím, že v této části není půdorys domu podsklepen, pokud jsem to dobře pochopil, výkop nebude nikterak hluboký. Po odhalení podúrovňového zdiva je nutné zhotovit vnější svislou hydroizolaci. Tím se zabrání infiltraci vlhkosti z bočního směru ze zeminy do podúrovňového zdiva, zejména nad úrovní podlahy. Také by tento problém vyřešilo snížení terénu v této části domu, taktéž pod úroveň podlahy. Jedna varianta z těchto dvou možností se musí zhotovit z důvodu tzv. přemostění vlhkosti nad dodatečně zhotovenou izolaci ve zdivu, která se musí zhotovit co nejblíže k povrchu podlahy. Při tomto opatření se zhotoví vodorovná injektáž vlhkého zdiva pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti technologickým postupem pro systém AquaStop Cream. Tím, že máte zdivo cihelné, je ideální využít průběžné spáry co nejblíže k povrchu stávající podlahy, pakliže není předmětem sanace, ale o tom se nezmiňujete a velmi pravděpodobně není. Sanace sklepní místnosti je více náročná. Tam injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti sama o sobě nevyřeší problém a je potřeba v případě řešení této sklepní místnosti zvolit další sanační opatření, ale to jistě víte. U půdorysu domu, kde dům není podsklepen, ale podlahy jsou již nad úrovní terénu a u zdiva vnitřního postačí zhotovit injektáž technologickým postupem pro systém AquaStop Cream. V této části domu se nemá odkud tzv. přemostit vlhkost a tím je potřeba zhotovit dodatečnou vodorovnou izolaci ve zdivu, co nejblíže k podlaze,  ale to již vyplývá z výše popsané odpovědi. Postupovat v etapách není žádný problém, jen je potřeba vždy tyto etapy na sebe řádně navazovat, ale myslím, že to není potřeba ani zdůrazňovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-zdiva-praha.cz

___________________________________________________________

Dobrý den , moc děkuji za odpověď , nad snížením terénu u té jedné stěny jsem také přemyslel a udělám to protože chci pro jistoto obkopat celý dům vložit nopovku a drenážní hadici , ještě jednou děkuji

S pozdravem Siegel

Dobrý den, máme starý barák, který nyní rekonstrujeme. Jsme nový majitelé, bez nám známe historie. Barák v současné době vlhký není a vzhledem k dřevěným nezničeným podlahám ani nebyl. My děláme nové podlahy, okna, strecha, steny nezateplyme. Podrezavat nechceme, vzhledem k cene. Moje otazka zni. Je mozne injekci sanaci delat do jiz obydleneho domu nebo by se musela delat ted, kdy mame vykopane podlahy a vše se bude dělat nové. Jde nám o to, ze zatím je jakákoliv izolace nepotřebná, ale nevíme jak se barák zachová po změnách. Je mozné injekci sanaci pak udělat dotatečně, kdyby se vlhkost objevila? Děkuji

Dobrý den. Na Váš dotaz je odpověď tato. Zhotovit dodatečnou hydroizolační clonu ve zdivu v době, kdy bude dům po rekonstrukci a budete již bydlet, to není žádný podstatný problém, ale moje taková teorie mnohokrát potvrzená v praxi je ta, že v případě starých domů je obrovská škoda tyto dodatečné izolace nezhotovit právě při jejich rekonstrukci. Chápu, že se to někdy může jevit, jako zbytečné sanační opatření, ale pak, když jsou všechny práce na domě dokončeny, máte vymalováno, nábytek nastěhovaný a začnete v domě bydlet a po nějaké době se začne kdesi na zdivu objevovat vlhkost, je to zaprvé velmi nepříjemné zjištění, ale je to zejména komplikace, která se může pak prodražit. Je to samozřejmě na Vaší úvaze. Toto je jen mé upozornění, které se nemusí v tom lepším případě naplnit, ale …..
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603 589 130

dobry den da sa pouzit vas pripravek aj na veprovku
Dobrý den. To je tzv. nepálené zdivo nazývané také kotovice, vepřovice apod. Jedná se o vysoce savý, porézní materiál a tak se v tomto druhu zdiva injektážní krém velmi snadno a spolehlivě šíří. Výsledky u tohoto zdiva jsou vysoce spolehlivé, ale co je ve Vašem případě ještě důležité, že tato metoda je nejméně invazivní ke stavbě jako takové. Tento druh zdiva je vhodný pro systém AquaStop Cream.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
www.kremova-injetkaz-zdiva.cz
dobrý den.Chtěl bych poradit. RD. Obvodové zdivo je kámen asi co kdo našel.UMĚLI BYSTE to zdivo sanovat injektáží? Je to stoletý domek.DĚKUJI

Dobrý den. Potřebuji vědět o jaký druh kamenného zdiva se jedná, kde se stavba nachází atd. Děkuji
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

www.injektaz-zdiva-praha.cz

—————————————————–

Chlumec okr. Ústí nad Labem. Zdivo černý kámen spíš neupravený místy pískovec a opčas místní kámen z krušných hor je vněm trochu slídy název neznám .Děkuji Najman

——————————————————

Dobrý den pane Najmane. V Krušných horách se vyskytuje většinou žula s velkým procentem křemene, slídy a jiných anorganických látek . Tím se jedná o kamenný materiál pravděpodobně nesavý (neporézní). U pískovce je savost dostatečná a i výsledky krémové injektáže jsou u tohoto druhu kamenného materiálu velmi spolehlivé a tím není v tomto pískovcovém zdícím materiálu problém zhotovit dodatečnou clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti, ale u kamenného materiálu výše popisovaného (nesavého), je jakákoliv injektáž, pakliže se jedná opravdu o tento nesavý, neporézní kamenný materiál, nejistá, respektive její výsledek. Kamenným nesavým materiálem vlhkost sice nevzlíná, ale spojovacím zdícím materiálem ano. A to je celý ,, kámen úrazu”. To, že se tento spojovací materiál (zdící malta, hliněná malta) nasytí injektážním krémem, je jisté, ale kde je jistota, že se podaří kompaktně napustit všechny spáry spojovacího materiálu v celé hloubce a šířce místa linie injektovaného zdiva. Kamenný materiál je vyzděn naprosto bez jakékoliv zákonitosti skládání (vrstvení) a tím sice vrtáním dosáhnete, že většinu spár protnete, ale silanový krám se bude šířit velice nerovnoměrně, na rozdíl od savých, ale i méně savých kamenných zdících přírodních materiálů, jako je již zmiňovaný pískovec, velmi často používaná v minulosti opuka atd.  V tom je ta nejistota vzniku clony pro její kompaktní celistvost u vyzděného materiálu (neporézního), kde je savost pouze ve spojovacím materiálu.  Chemická injektáž zhotovená injektážním krémem AquaStop Cream je vysoce účinná a v současné době nemá na trhu plnohodnotného zástupce pro sanace vlhkého zdiva, ale není u těchto nesavých kamenných materiálů všemocná. Už vůbec Vám nepomůže injektáž v tekuté, vodní viskozitě, např. na bázi vodného roztoku methylsilikátu a jiných tekutých injektáží prováděných ať tlakově či naléváním (ifúzně). Tato metoda je naprosto u tohoto zdiva, a nejen u tohoto zdiva, nespolehlivá. Viz vysvětlení zde: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/proc-tuto-injektaz/ . A tak bych to shrnul. Pakliže byste chtěl zhotovit dodatečnou clonu ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, ze všech druhů injektáží je opravdu neúčinnější i zde krémová injektáž např. naším systémem systémem AquaStop Cream. Pakliže byste se rozhodl izolovat zdivo proti vzlínající vlhkosti metodou injektáže, je potřeba zhotovit  injektáž injektážním krémem s 80%ním obsahem aktivní látky silan/siloxanu v obsahu, ale ve Vašem případě bude ve dvouřadém provedení a osové vzdálenosti bychom zkrátili na 80 mm. Druhou linii vrtů bychom zhotovili o 50 mm výše s posunutím oproti spodní linií vrtů o 40 mm, tím vznikne tzv. zmijovitá dvouřadá injektáž. Jinak ostatní pravidla, tj. technologický postup pro náš systém se nemění. Tím se účinnost může zvýšit do té míry, že zdivo nebude již vykazovat nadlimitní vlhkost či se vlhkost zásadně sníží. S podporou např. protisolného nátěru AquaSalt Stop a aplikací sanačních omítek se může docílit i u toho problémového zdiva dlouhodobého kladného výsledku.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

 

Dobrý deň,stena široká 45cm pred 6 rokmi sanovaná injektážným prípravkom – vodný kremičitý prípravok s cementom,diery vrtané šikmo 18mm,rozstup12cm.Sanácia môžem povedať neúspešná,vlhkosť v stene sa opakuje asi do výšky 20cm nad podlahou. Murivo je plná tehla.Dom postavený v r.1960.Pôvodná izolácia papierová lepenka. Môžem teraz aplikovať AquaStop Cream? S pozdravom Smolek Juraj
Dobrý den pane Smolek. Možná trochu zdlouhavé vysvětlení mého tvrzení, která se ale prokazuje dnes a denně v praxi, je to, že injektáže zhotovované na principu nalévání do nakloněných vrtů do zdiva nemohou nikdy vytvořit kompaktní celistvou clonu a tudíž požadovaný výsledek. Injektážní hmota se nestačí dostatečně napustit (penetrovat) do zdiva a to i ve Vašem případě do cihelného zdiva, které je pro injektáž nejlépe vyhovující. Co teprve takové opukové zdivo a jiné méně savé materiály. Tam jsou všechny tekuté injektáže naprosto neúčinné. Je to nedostatkem času pro celistvé nasycení materiálu i při opětném dolévání injektážní hmoty. To ani nehovořím o tom, že jakákoliv netěsnost ve zdivu je ,,propast,, pro tekutinu, která se okamžitě ztrácí kamsi. Silanový emulzní krém AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě (krémová konzistence a po provedené injektáži následně gelová konzistence a dále se viskozita ještě snižuje, ale postupně) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně, relativně pomalu, mění ve velmi jemný hydrofobní křemičitý gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů  všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a tím nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se to děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných  tekutých injektážních prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo  beztlakově,  je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíše nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je tomu u krémové injektáže.  V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují cca 45st náklon ke svislé rovině zdiva) z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše  popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu. Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa nebyla. Ale pokrok se neminul ani ve stavebnictví. Proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji v současné době za ,,dinosaury,, injektáží. Je to možná tvrdé vyjádření, nicméně nikdo mi není schopen mi ho vyvrátit. Tato tvrzení jsem publikoval v různých článcích už v době, kdy naše firma ještě krém na bázi silan/siloxanu nevyráběla, a předmětem naší činnosti byla ,, pouze,, aplikace injektážních hmot, čili injektáže zdiva. To jen pro úplnost, aby mne nikdo nepodezříval z lobbistických zájmů. Pokud s těmito mými názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak si myslím , že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené, a také se jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti. V neposlední řadě moji již více jak pětiletou osvětou v této oblasti pozoruji, že se čím dál více krémová injektáž dostává do projektů sanovaných objektů a injektážních firem. Je to zejména způsobeno dostavenými výsledky krémových injektáží. Do ruky se mi dostávají projekty či návrhy řešení v oblasti sanace vlhkého zdiva u státních zakázek, ale i zakázek v soukromém sektoru a pokud je v projektu navržena injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti, už téměř vždy vidím, že je navržena injektáž injektážním krémem s 80%ní koncentrací silan/siloxanu v obsahu. Tím se mi potvrdila správnost dlouholeté osvěty a cesty v této oblasti. V žádném případě nechci očerňovat jiné výrobky a jejich výrobce, ale pro injektáž zdiva pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu nemohu jinak, než celou tuto skutečnost okomentovat. V poslední řadě se mé tvrzení více než pětileté osvětě jednoznačně potvrdilo v praxi, což je ze všech argumentů ten nejdůležitější, a to že vysoká účinnost krémových injektáží byla již prověřena na tisících a tisících stavbách různého rozsahu a druhů zdících materiálů s požadovaným výsledkem, a to, že zdivo vyschlo. Jsou ojedinělé případy, kde silanový krém nezaúčinkoval, ale vždy se našlo vysvětlení. Havarijní stav vody či odpadů ve zdivu či pod domem, špatně zvolená výška linie vrtů, přemostění vlhkosti z druhé strany stavebního dílce, kde podlaha či terén byl nad linií vrtů atd. Ale teď k celé Vaší záležitosti. Proč výsledek u Vás takto dopadl, je myslím dostatečně vysvětlený. Ale Vy se ptáte jestli lze použít přípravek AquaStop Cream po zhotovené injektáži jiným injektážním přípravkem. Odpověď je ano. Postupovat musíte takto. To, že Vaše nemovitost je vyzděna cihelným zdivem, je pro Vás velmi příznivé. Využijete průběžné spáry, která je ve vodorovném zdění téměř vždycky, zvolíte samozřejmě správnou výšku průběžné spáry, to je co nejblíže k podlaze a dále postupujete dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Tam kde bude zdivo zaizolované předešlou injektáží, se velmi pravděpodobně tyto dva materiály nesloučí, ale to není na závadu, tam hydroizolační clona vznikla a vlhkost v těchto místech tudíž neproniká, ale nejdůležitější je, že tam, kde clona předešlou injektáží nevznikla, krémová injektáž ji zhotoví (doplní). Takže vše se dá ještě napravit.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, dotazuji se zda Vaše metoda je vhodná i pro starou zemědělskou nepodsklepenou usedlost, zdi jsou směs kamene a cihel. Dekuji za odpověď. Větrovská

Dobrý den paní Větrovská. Odpověď je ano, pakliže neporézního kamenného materiálu neobsahuje Vaše zdivo více jak cca 30%. Nesavým kamenným materiálem se myslí, např. žula, rula, břidlice, křemen, atd. Naopak opuka, pískovec, atd jsou přírodní savé materiály a tudíž vhodné pro injektáž AquaStop Cream, kde nehraje procento jeho obsahu ve zdivu zásadní roli.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

————————————————————-

Dobrý den,
moc děkuji za odpověď a až bude naše rekonstrukce připravená – což bude cca za 4 měsíce, tak se ráda ozvu a využiji možnosti konzultace s Vámi na místě včetně případného návrhu a realizace řešení. Objekt je poblíž Pelhřimova.
Zdravím Větrovská

Dobry den, pokud bych od Vás chtěla kompletně vyhotovit injektáž (navrtáni, naplnění a zatkování zdí) jaká by byla cena. Celková délka je 8,34cm . Je to 60 cm silná zeď. Bydlím v ulici v Kutátech 400, Praha 10. Děkuji

Dobrý den. Na našem webu je kalkulačka pro výpočet injektáže systémem AquaStop Cream, tj. kompletní práce včetně materiálu a VRN. Dopravné po Praze neúčtujeme.Viz tento link: https://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/kalkulator-pro-vypocet-ceny-za-provedeni-kremove-injektaze-firmou-trumf-sanace-s-r-o-injektaz-zdiva-systemem-aquastop-cream/

Okopíroval jsem výpočet z naší kalkulačky a vkládám Vám ho do toho to textu. Nezávazný rozpočet – výpočet námi prováděné tlakové krémové injektáže zdiva na základě hodnot vyplněných poptávajícím.

Systém AquaStop Cream® pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve Vašem zdivu.

Konečná cena může být o něco nižší, ale vyšší a to dle rozsahu prací a vzdálenosti od naší provozovny.

Konečná cena se nebude však lišit zásadně!

Tloušťka zdiva (rozklikněte)

600 mm

Délka injektované zdi

9 m

Typ Zdiva

Cihelné zdivo?

Druh objektu

Určeno k bydlení

Cena za provedení injektáže (Bez DPH)

10 800,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

12 420,00 Kč

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Sanace a Izolace

Trumf sanace – realizace staveb s.r.o.

  • 26 let zkušeností v oboru injektáže a sanace zdiva
  • zkušení pracovníci s dlouholetou praxí
  • jako první jsme vyvinuli dvoufázovou krémovou injektáž
  • jsme aplikační firma, ale i výrobci sanačních materiálů
  • každým rokem injektováno okolo 100 domů bez reklamace
  • poskytujeme 100% garanci na tlakovou krémovou injektáž zdiva
  • používáme injektážní vysoce koncentrovaný krém s maximální možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan/siloxanu v obsahu

Ukázky naší práce


Vstoupit do referenčních staveb

Hodnocení naší práce

Zde můžete vložit Vaše hodnocení Vložené hodnocení naší práce

Spočítejte si sami konečnou cenu za provedení injektáže naší firmou

kalkulátor ceny injektáže

Krémová Injektáž AquaStop Cream®

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Profesionální sanační firma

Profesionální sanační firma

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch

Stavební výstava ForArch 2016

ForArch2016

Užitný vzor

Užitný vzor

Užitný vzor

Spolehlivá firma 2018 – 2019

spolehliva firma