Námi vyvinutá revoluční aplikace krémové injektáže
Již 26 let chráníme Vaše nemovitosti před vlhkostí
Tradice naší značky TRUMF je datovaná od roku 1991

Tlaková polyuretanová injektáž zdiva.

Polyuretanová injektáž

Polyuretanová injektáž

V případech, kdy se jedná o průsaky tlakové vody v betonových konstrukcích a zdivu, používáme chemickou tlakovou injektáž s polyuretanovou injektážní pryskyřicí s rychlým nebo pomalejším napěněním při kontaktu s vodou, která v závislosti na vlhkosti či přímo tlakové vodě expanduje, nabývá na objemu až do 30ti násobku svého objemu a tím se vyplní netěsnosti a trhliny v betonových konstrukcích a jiných stavebních materiálech.

Hmota po zatuhnutí nepodléhá rozkladu (korozi) ani v trvale vlhkém prostředí. Tuto metodu většinou používáme v prostorách podzemních  garážích, tunelech, šachtách, místech spodních staveb, atd. Polyuretanová injektáž je vhodná všude tam, kde se nejedná o příčinu kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Polyuretanová chemická injektáž zdiva se zhotovuje nejčastěji pro zamezení lokálních průsaků tlakové vody skrz zdivo, konstrukci – stavební dílec do vnitřních prostor. Nejčastěji to bývají průsaky trhlinami v železobetonových konstrukcích podzemních podlaží, jako jsou podzemní garáže, tunely, podzemní chodby nebo hlouběji vybudované stavební konstrukce, jako jsou např. revizní šachty, výtahové šachty, atd.

Některé firmy ještě používají polyuretanovou injektáž i pro zhotovení vodorovné hydroizolační clony k zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Z našich zkušeností není tato metoda vhodná pro zhotovení hydroizolační clony pro zamezení vzlínající vlhkosti, jelikož polyuretan svým specifickým ,,airbag“efektem se nedostane do pórů a už vůbec ne do těch nejjemnějších kapilár injektovaného zdiva, na rozdíl od krémové injektáže. Tato jedinečná vlastnost ,,airbag“ efektu, tak specifická pro tuto polyuretanovou injektáž, je však nenahraditelná a to ve výše uvedených a dalších případech, jako jsou netěsnosti spár mezi podlahou a svislou konstrukcí zejména se vyskytujících u panelových domů. Polyuretanová injektáž není v žádném případě vhodná pro dilatační spáry, tj. místa pohybujících se spojů dvou konstrukcí.

Polyuretanová injektáž

Tlaková polyuretanová injektáž zdiva zhotovená v šachovnicovém provedení v místě zdiva průsaku tlakové vody.

Polyuretanová injektáž na rozdíl od jiných injektáží nemá pevně danou spotřebu injektážní hmoty, hloubku vrtů a ani osové vzdálenosti vrtů, jelikož ji používáme k odstranění hydroizolačních defektů v konstrukci objektu a na tyto lokální defekty neexistuje univerzální postup. Polyuretanová injektáž , respektive navrtání zdiva, se provádí v šikmém horizontálním, ale i vertikálním provedení (naklopení) k svislé rovině stavebního dílce, dále ve vodorovném, šachovnicovém, v tzv. stehovém (zejména u trhlin ve zdivu) provedení a dalších kombinacích. Polyuretanová injektáž se však vždy provádí tlakovým čerpadlem přes injektory (pakr se zpětným ventilem) z důvodu udržení nabývajícího tlaku vznikajícího ve zdivu (airbag efektu), injektážní hmoty ve zdivu po provedené injektáži.

Polyuretanová injektáž

Polyuretanová injektáž

Proto se polyuretanová injektáž provádí individuálním přístupem (neexistuje univerzální návod jak injektáž zhotovit pro daný defekt izolace) a je to na zkušenosti injektážní firmy, která musí zvolit vhodný způsob provedení k dosažení požadovaného výsledku. Vzhledem k tomu, že jsme už ušli kus dlouhé cesty i v této oblasti, jako byly např. průsaky vody na desítkách místech v podzemním garážovém podlaží v budově nákupního střediska Plaza na Novodvorské v Praze při slavnostním otevřením, kde se nám všechny průsaky podařilo zastavit, nebo námi provedená injektážní rarita, zatěsnění obřího akvária s exotickými rybami v ZOO ve Dvoře Králové, kde byl značný únik speciálně upravované vody v místě železobetonového skeletu akvária, také s úspěšným výsledkem a jiných zajímavých, ale i běžných staveb, musím konstatovat, že jsme se leccos naučili a to by mohla být záruka pro naše další budoucí zákazníky. Tyto zkušenosti se nikde nedají vyčíst, jen praxí tyto zkušenosti získáte, a to nejen úspěchy, ale i občasnými drobnými neúspěchy, které se ale vždy dají napravit, a to tak, že se místa průsaků vody či silného zavlhání zdiva znovu pod jinými úhly či hloubkami vrtů a samozřejmě umístěním vrtů přeinjektují.

 

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, INJEKTÁŽE ZDIVA PRAHA, SANACE ZDIVA, SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Když je naše profese koníčkemTrumf sanace, s.r.o.

Trumf sanace – realizace staveb s.r.o.

  • 26 let zkušeností v oboru injektáže a sanace zdiva
  • zkušení pracovníci s dlouholetou praxí
  • jako první jsme vyvinuli dvoufázovou krémovou injektáž
  • jsme aplikační firma, ale i výrobci sanačních materiálů
  • každým rokem injektováno okolo 100 domů bez reklamace
  • poskytujeme 100% garanci na tlakovou krémovou injektáž zdiva
  • používáme injektážní vysoce koncentrovaný krém s maximální možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan/siloxanu v obsahu

Ukázky naší práce


Vstoupit do referenčních staveb

Hodnocení naší práce

Zde můžete vložit Vaše hodnocení Vložené hodnocení naší práce

Spočítejte si sami konečnou cenu za provedení injektáže naší firmou

kalkulátor ceny injektáže

Krémová Injektáž AquaStop Cream®

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Profesionální sanační firma

Profesionální sanační firma

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch

Stavební výstava ForArch 2016

ForArch2016

Užitný vzor

Užitný vzor

Užitný vzor