Námi vyvinutá revoluční aplikace krémové injektáže
Trumf Sanace s.r.o.
Tradice naší značky TRUMF je datovaná již od roku 1991

 

Popis produktu

AquaStop Cream® je krém (pasta) na silanové bázi s maximálně možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž zdiva pro zamezení příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti.

Krémová injektáž AquaStop Cream® svým pomalým avšak jistým a rovnoměrným kruhovým, respektive válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné a přírodní zdící materiály. Silanový krém se ve vlhkém zdícím materiálu postupně rozpouští, dochází k jeho vysoké penetrační schopnosti a tím velmi snadno proniká do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdících materiálů. Tuto vlastnost postupného a jistého nasycování okolí vrtů stavebních materiálů nemá žádná injektážní hmota ani ji nelze nahradit jakoukoliv aplikací a tím lze s jistotou tvrdit, že krémová injektáž ve své kategorii, tj. zhotovení hydroizolační clony ( bariéry) ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti nemá plnohodnotného zástupce. Námi vyráběný silanový emulzní krém AquaStop Cream® je distribuovaný po celé ČR a SR. AquaStop Cream® splňuje všechny požadavky nejmodernější technologie výroby, která podléhá státnímu dozoru výroby dle platných předpisů ČR a tím je garantováno, že uvedené údaje v Technickém listu, Bezpečnostním listu, Prohlášení o shodě, Certifikaci a dalších dokumentech jsou přesné a pravdivé. V neposlední řadě dlouhodobým a dennodenním aplikováním injektážního krému AquaStop Cream® naší injektážní divizí jsme měli možnost získávat zpětnou vazbu o účinnosti krému a technologických postupů aplikací, což většina výrobců nemá. Tím jsme postupně získávali jistotu správnosti např. našeho návodu pro aplikaci, technických údajů a různých tvrzení. Kombinací vysoce kvalitního silanového krému AquaStop Cream® pro injektáž zdiva a námi vyvinuté aplikace dvoufázové výplně můžeme s jistotou tvrdit, že krémová injektáž zdiva se stala jedinečně účinnou při porovnávání výsledků účinnosti s jinými injektážními hmotami a jejich aplikačními metodami. Díky vynikajícím, respektive jedinečným vlastnostem krému AquaStop Cream® a námi vyvinuté nové revoluční aplikaci krémové injektáže se stala tato injektáž naprosto nejúčinnější a nejuniverzálnější injektáží zdiva mezi beztlakovými a tlakovými chemickými injektážemi pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu k zamezení vzlínající vlhkosti. Krémová injektáž plnohodnotně a bez rizika statického narušení stavby nahrazuje např. mechanickou podřezávku zdiva domů!

Popis:  AquaStop Cream® je určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po zhotovené krémové injektáže ve zdivu postupně vzniká při reakci s podkladem hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která není dále rozpustná a dispergovatelná ve vodě. Vzniklá polymerní pryskyřice vytvoří trvalou horizontální clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti. Transport vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva ve cloně a samozřejmě i nad hydroizolační clonou. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. Neobsahuje žádné pomocné organické látky. AquaStop Cream® je vyroben s maximálně možnou koncentrací hydrofobní látky silan/siloxanu v obsahu. Vzhledem k této maximální koncentraci aktivní látky je vysoce účinný, s dlouhou životností (min. 25 let).

Výhody:   – účinnější alternativa kapalných injektážních pryskyřic – lze aplikovat beztlakovým i tlakovým způsobem – chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím – vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydroizolační clony – rychlá, čistá a jednoduchá aplikace – bez obsahu organických rozpouštědel (VOC) – hygienicky nezávadný.

Injektážní krém AquaStop Cream®

 

Aquastop Cream
YouTube kanál, Tlaková chemická injektáž zdiva :: Trumf sanace s.r.o. Nakupujte na našem na E-shopu

 

Zde najdete 20 nejnovějších dotazů z naší poradny. Kompletní seznam dotazů a odpovědi na ně najdete v naší poradně, viz Poradna.

Dobrý den, rádi bychom se zeptali na možnosti a orientační cenu odvlhčení domu. Jedná se o dům stavěný v roce 1927. Dům je z cihel. Rozměry jsou 10×10 m z čehož jedna stěna je společná se sousedem. Dům je z poloviny podsklepený (u stěny se sousedem). Dlouhodobě je zde problém s vlhkostí stěn. V přízemí se však 20 let nebydlelo a tak se problém řeší až nyní. Po odkrytí jsme zjistili, že stěna nám při nanášení materiálu (perlinka s lepidlem) u země vůbec neschne a je již měsíc i při pravidelném větrání a topení mokrá). Stěnu jsme v druhé místnosti, kde je vlhkost ještě vyšší, otloukli na cihly a zjistili jsme, že malta mezi cihlami je úplně mokrá a velmi snadno ji lze vydrolit. Rádi bychom proto slyšeli doporučení nejvhodnější metody sanace spolu s orientační cenou. Dům má obvodové stěny tlusté 40 cm a je zateplený polystyrenem 5 cm. Dům je však třípodlažní a tak se bojíme jakékoliv metody z hlediska jeho statiky. Děkuji za odpověď S pozdravem Anna Heislerová

Dobrý den paní Heislerová. Nejprve k Vaší obavě narušení statiky. Nejméně invazivní metody k vytvoření dodatečné izolace pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu je injektáž zdiva, správně mikroinjektáž. Ze všech injektážních hmot a jejich aplikací je neúčinnější krémová injektáž. To je myslím už všeobecně uznáno. Takže pokud Vás tato metoda zajímá, vše najdete na našem webu, kde je vše vysvětleno, v pravé straně je kalkulačka pro výpočet konečné ceny v případě zhotovení naším aplikačním oddělením. Vše na www.kremova-injektaz-zdiva.cz . Ještě bych chtěl zdůraznit, že zdivo po odstranění omítek z důvodu, že jsou již nenávratně degradované, je vhodné omítnout sanační omítkou, případně s podporou protisolného podnátěru (AquaSalt Stop) a samozřejmě s vhodným nátěrem, to je malba s nízkým difuzním odporem.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám dva roky nainstalovaný přístroj Drypol, na principu bezdrátové elektroosmózy, Nebude princip elektroosmózy blokovat rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.

Dobrý den. Injektáž zdiva systémem AquaStop Cream i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude. To Vám garantuji!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130

Vás specialista na stavební chemii

____________________________________________________________

Dobrý den,  moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené peníze?  Vypadá to že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo ale poslední roky moc neprší tak nevím. AquaStop Cream od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan

_________________________________________________________

Dobrý den pane Tarabo. To, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny, které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit. Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu, respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže,  pokud bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více informací o této metodě nebo spíše o jednotkách  soustavy SI používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není – řešte svůj problém bez chemie‎, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou. A tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek, betonáží, až po lepidla, nátěry atd atd,.Je však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek udělení Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají, musí vědět, že svým způsoben nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní krém, asi mi to dobře neudělá, a nebo když si stříknu barvu do očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad. Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě neškodlivá, ale barva například na bázi acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Creamje je také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s vysoce obsaženou aktivní látkou silan/siloxan, která se však neodpařuje. Pouze složka vody z obsahu krému. Aktivní látka silan/siloxan se ve velmi krátkém časovém horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu, jak jsem se zmínil, se postupně odpařuje pouze voda z obsahu injektážního krému a zbytková vlhkost ve cloně a samozřejmě nad clonou.  Pokud bychom zašli ještě dál, je přece všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet představu, že kdyby tyto vysílané elektromagnetické vlny měly takovou intenzitu, že celý objekt se silnými obvodovými a vnitřními zdmi bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti trpící touto příčinou by vyschl, jaký negativní vliv by to muselo mít na lidský organismus. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co to tedy musí dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím. A tím bych celou mou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se raději do reality, nikoliv mých hypotéz.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

_______________________________________________________________

Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan

_______________________________________________________________

Já také děkuji za Vaše přání pane Tarabo.

S přátelským pozdravem J. Schwarz

Dobry den, Potreboval by som dodavatelskym sposobom poriesit injektaz kamenneho sokla na rodinnom dome v Bratislave. Material je vapenec / pieskovec spojeny klasickou maltou (prevazne vapennou). Sirka murov cca 60cm, dlzka mura cca 10m. Mam zaujem to riesit dodavatelskym sposobom Vasim pripravkom kremovej injektaze, aby boli prace prevedene na patricnej odbornej urovni niekym kto ma prax a zaroven aj tlakovou pumpou, ktoru som videl ze vyuzivate. Viete mi prosim odporucit niekoho kto to na Slovensku realizuje alebo je mozno vyuzit aj sluzby Vasej firmy? Aka by bola orientacna cena, ak by ste mohli niekoho poslat z Ciech na realizaciu? Doprava, plus cena injektaze na bezny meter (praca plus material)? Dakujem vopred za odpoved S pozdravom Marian

Dobrý den. Posílám Vám odkaz na kompletní výpočet ceny za zhotovení tlakové krémové injektáže včetně dopravy. Poslal bych Vám tam dva pracovníky s dlouholetou praxí a vzhledem k relativně malém rozsahu prací by byla za jeden den injektáž zdiva dokončena. Na níže uvedeném odkazu si vypočítáte konečnou cenu včetně dopravného v CZK, ale cenu si pak případně přepočítáme dle kurzu ve vaší měně v EUR. Zde klikněte: http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/kalkulator-pro-vypocet-ceny-za-provedeni-kremove-injektaze-firmou-trumf-sanace-s-r-o-injektaz-zdiva-systemem-aquastop-cream/ . Pokud byste měl jakékoliv nejasnosti v elektronické kalkulačce, napište mi a já Vám výpočet pošlu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

_____________________________________________________________________________________________

Dobry den pan Swarz,

Dakujem pekne za odpoved, som rad ze je moznost realizovat prace dodavatelskym sposobom aj na uzemi SK za pomerne rozumnu cenu.

Este by som sa chcel spytat nasledovne otazky:

  • Odporucate pre zvysenie ucinnosti injektaze vrtat otvory v dvoch horizontalnych urovniach, alebo postacuje jedna linia vrtov?
  • Material kremu je na baze silanu, alebo zivica – silan. Teda po zaschnuti krystalizuje a je krehky, lebo ostava pruzny?
  • Je mozne po nejakom case diery vyplnit cementom kvoli obnove sily muriva a statike, bez toho aby to nejako negativne narusilo vytvorenu izolacnu vrstvu?

Dakujem za doplnujuce odpovede

S pozdravom

Marian Slavkovsky

____________________________________________________________________________________________

Dobrý den pane Slavkovsky. V cihelném zdivu se vrtá do průběžné spáry v jednořadém provedení.U smíšeného zdiva je otázka o jaké smíšené zdivo se jedná. Smíšené zdivo je široký pojem. Např. jaký poměr je tam kamene a případné cihly, o jaký druh kamene či druhy kamenů se jedná (savý, nesavý) atd. To vše má vliv na rozhodnutí, zda vrtat jednořadě či dvouřadě. To dvouřadé provedení u smíšeného zdiva je pouze doporučení. Toto doporučení je ale na místě za předpokladu méně příznivých okolností. Zejména u většího poměru nesavého zdícího materiálu obsaženého ve zdivu. Složení krému viz tento odkaz: http://www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk/uploads/technicky_list_pro_beztlak-SK.pdf . K té poslední otázce. Otvory po vpenetrování injektážního krému do zdiva se nemusí vyplňovat maltovou či cementovou směsí. U těchto průměrů vrtů a jejich vzdáleností nehrozí statické narušení zdiva. Jedná se o tzv. mikroinjektáž. Postupně se ale ujal ve stavebnictví všeobecný název, injektáž zdiva. Ale pokud byste si dal tu práci a vrty po jejich vyprázdnění vyplnil maltovou zálivkou, nic tím nezkazíte. Bariéra vznikne okolo vrtů a tak i když výplň nebude nasycená injektážním krémem, nemůže přes tuto výplň vlhkost pronikat, jelikož se vlhkost k vrtu vyplněného zálivkou nedostane. Jednoduše, nevznikají jakési mosty pro přemostění vlhkosti.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130

Když je naše profese koníčkem

Dobrý den,prosím mohl bych poprosit o radu při rekonstrukci domečku, zástavby v Prostějově.Máte odborníky na konzultace i na moravě. Mám provedenou novou hloubkovou kanalizaci odpadů okopanou omítku v místech kde byla zed vlhká, vybranou podlahu do hloubky 30cm, ale nevím jak přesně pokračovat dál při izolaci zdiva proti vlhkosti at neudělám zásadní chybu.Rád bych pouzil vhodné prostředky třeba právě injektáž zdiva.Mám take venkovní dvorek kde je take několik metru už odkopaných k základúm a přípravených k izolaci. Mám připravenou nopovou folii a drenážní trupky podle rad zedníků ale je to dostačující. Domeček je z roku 1954 .Izolace jsu udělány jen tak někde ipou.. mam plánováno podlahové topení.. Rad bych to měl v pořádku poradíte prosím. Díky moc Konečný Pavel Prostějov.

Dobrý den pane Konečný. Poradím Vám rád, ale vzhledem k rozsahu dotazů a tím mých nutných odpovědí využiji již své napsané články na mých webových stránkách či odpovědi na stejné otázky z mé Poradny. Vše se tam v podstatě dozvíte. Zkuste se podívat na tento web www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz , kde na úvodní stránce je schématicky znázorněn postup pro oblast sanace vlhkého zdiva s nadpisem: Schématické znázornění dodatečně zhotovených hydroizolací našimi produkty z důvodu dožilosti či absence hydroizolací spodní stavby pro trvalé zamezení pronikání zemní vlhkosti do objektu. Ještě Vám do tohoto emailu vkládám otázku a odpověď, respektive můj názor na použití nopové folie pro svislou hydroizolaci, viz http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/ , je to ta druhá odpověď v pořadí. Jinak na našem jiném webu www.sanace-injektaz-zdiva.cz je dostatek informací pro správné zhotovení drenáže viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odvodneni-domu-drenaze/ a svislé vnější izolace viz http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/odkopy-a-hydroizolace-staveb/ . Stačí jen na tyto odkazy kliknout. Jinak pro bezchybné zhotovení injektáže pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu si pročtěte moji Poradnu na tomto odkazu, kde najdete s troškou trpělivosti odpovědi na všechny Vaše otázky , viz http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/ . Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Mob: +420 603 589 130

 

www.injektaz-zdiva-praha.cz

www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Prosím o informaci ,kolik by byla celková cena za injektáž Vaším AquaStop Creamem při délce zdiva 6m a šíře zdiva 70cm. Předem děkuji za odpověď . S pozdravem Racková

Dobrý den paní Racková. Myslíte kompletní cenu za práci od naší aplikační divize? A nebo tzv.svépomocí?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.

Váš specialista na sanace vlhkého zdiva

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

—————————————————————-

Dobrý den ,jsem sama v domku a nemám kdo by mi pomohl a tak myslím cenu za kompletní práci. Racková

——————————————————————-

Dobrý den paní Racková. Stačí kliknout na tento odkaz  http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/kalkulator-pro-vypocet-ceny-za-provedeni-kremove-injektaze-firmou-trumf-sanace-s-r-o-injektaz-zdiva-systemem-aquastop-cream/ a jednoduše vyplnit kolonky v elektronické kalkulačce pro výpočet kompletní ceny. Pouze ve výsledné ceně není zaúčtované dopravné. Pokud mi napíšete vzdálenost od Prahy, připočtu Vám cenu za dopravu. Tím bude cena kompletní a konečná.  Kdybyste nevěděla, jak kolonky v elektronické kalkulačce vyplnit, napište mi zpět a já Vám závaznou nabídku odešlu. Jen bych potřeboval tu vzdálenost, abyste tu cenu měla včetně dopravného.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to s výdrží chemické injektáže v kamenném (smíšeném) zdivu? Bohužel jsem v technickém listu ani jinde nenašel, jaká je skutečná trvanlivost hydroizolační vrstvy. díky, s pozdravem Daniel Píša

Dobrý den pane Píša. Životnost hydroizolační clony pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu je okolo 30 let. Vše záleží ale na mnoha faktorech, které do jisté míry délku životnosti, respektive její funkčnosti, ovlivňují. Jejich vícero, ale ty nejvýznamnější jsou do jaké míry je vzniklá clona neustále namáhána vlhkostí (samozřejmě se bavíme o vlhkosti vzlínající od spodu do této bariéry ), dále teplotní zatížení, samotný stavební materiál, ve kterém byla injektáž zhotovena, a v neposlední řadě, jak byla tato clona kvalitně zhotovena, tj. kvalita aplikace, atd. Ale výše uvedená životnost platí pro silné namáhání. V podstatě by se dalo říci, že tato kritéria platí ve stavebnictví u drtivé většiny stavební chemie a stavebních materiálů.  Ale je mi jasné, že jste potřeboval informaci o minimálním limitu její životnosti. Ale podotýkám, že výše uvedená životnost je spíše její spodní hranicí.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

Dobrý deň. Chcel som sa opýtať či sa dá injektážou od izolovať na bytovom dome jedno poschodie od druhého na obvodovej steny, lebo sused o poschodie nižšie stále aj v zime ma otvorené okno a mne vlhne a plesnivie stena. A aký produkt by ste my odporučili. Ďakujem S pozdravom Martin Liday
Dobrý den pane Liday. Pokud jste již ve druhém nadzemním podlaží (v prvním patře), je velmi nepravděpodobné, že se jedná o vzlínající vlhkost, která by měla takovouto intenzitu výšky navzlínání. Samozřejmě lze oddělit jednotlivá poschodí dodatečně zhotovenou izolační clonou pro zamezení vzlínající vlhkosti systémem AquaStop Cream, ale dle Vašeho popisu se spíše jedná o příčinu vzniku plísní tím, že obvodové zdivo tepelně nevyhovuje. To ochlazování, jak popisujete, od souseda bydlícího po Vámi, to ještě umocňuje. Nejprve je potřeba zjistit a tím vyloučit, zda se opravdu nejedná o kapilárně vzlínající vlhkost a to tak, že souseda jednoduše pod Vámi navštívíte a zjistíte stav jeho obvodového zdiva. V případě, že se potvrdí můj předpoklad, je potřeba tuto Vaši stěnu zateplit. Pakliže to nepůjde z venku, což u bytových domů s více bytovými jednotkami je v případě zateplení pouze nějakých částí na fasádě v podstatě nemožné, lze plnohodnotně zateplit Vaše obvodové zdivo z vnitřní strany termoizolační omítkou. Na trhu je v současné době již dostatek výrobců těchto paropropustných, ale přesto tepelně izolačních omítek. Na internetu si zadejte ve vyhledávačích např. termoizolační omítka vnitřní. To by Vám mělo vyřešit Váš problém. Nejlepší řešení by bylo se dohodnout se spoluvlastníky domu o zateplení fasády jako celku, případně v etapách jednotlivých stran domu, samozřejmě za předpokladu, že Váš dům opravdu netrpí vzlínající vlhkostí, zejména v nadzemní části, ale vždy je to o hlasování o vynaložení investic z fondu oprav, ale to je Vám jistě známo.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603 589 130
Dobrý den . Vlastním dům z r . 1960 ,obvodová zeď je 45 cm.a příčky 30 cm.vše z plných cihel .Vlhkost se objevuje hlavně ve všech čtyrech rozích domu ,v jedné z místnosti až do 1 m výšky ale vlhkost mi vzlíná také komíny ,pod kuchyni je menší sklep odkud oba komíny vyúsťuji je možné je tímto způsobem odizolovat vlhkost jde i do přilehlých příček obou komínu ve zmíněném sklepě je v podlaze otvor který se plni vodou při delším trvání srážek ,dále bych potřeboval odizolovat obvodovou stěnu v obýváku ale dům je ve svahu a část této vnitřní stěny je už pod úrovni terénu ,podlaha je tedy v krajním rohu cca 30 cm pod úrovni terénu jakým způsobem injektáž provést toto je jediná stěna pod úrovní terénu , chtěl bych tímto způsobem po etapách odizolovat všechny obvodové zdi plus komíny a nejspíš i příčky .Děkuji za odpověď. S pozdravem Siegel

Dobrý den pane Siegel. V podstatě jediné úskalí sanace vlhkého zdiva metodou chemické injektáže je v té části, kde je část obvodového zdiva přízemní místnosti, respektive její podlahy, částečně pod úrovní terénu. V této části půdorysu domu je potřeba zhotovit odkop minimálně do hloubky pod úroveň podlahy, ale lépe až na základovou spáru založení stavby. Tím, že v této části není půdorys domu podsklepen, pokud jsem to dobře pochopil, výkop nebude nikterak hluboký. Po odhalení podúrovňového zdiva je nutné zhotovit vnější svislou hydroizolaci. Tím se zabrání infiltraci vlhkosti z bočního směru ze zeminy do podúrovňového zdiva, zejména nad úrovní podlahy. Také by tento problém vyřešilo snížení terénu v této části domu, taktéž pod úroveň podlahy. Jedna varianta z těchto dvou možností se musí zhotovit z důvodu tzv. přemostění vlhkosti nad dodatečně zhotovenou izolaci ve zdivu, která se musí zhotovit co nejblíže k povrchu podlahy. Při tomto opatření se zhotoví vodorovná injektáž vlhkého zdiva pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti technologickým postupem pro systém AquaStop Cream. Tím, že máte zdivo cihelné, je ideální využít průběžné spáry co nejblíže k povrchu stávající podlahy, pakliže není předmětem sanace, ale o tom se nezmiňujete a velmi pravděpodobně není. Sanace sklepní místnosti je více náročná. Tam injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti sama o sobě nevyřeší problém a je potřeba v případě řešení této sklepní místnosti zvolit další sanační opatření, ale to jistě víte. U půdorysu domu, kde dům není podsklepen, ale podlahy jsou již nad úrovní terénu a u zdiva vnitřního postačí zhotovit injektáž technologickým postupem pro systém AquaStop Cream. V této části domu se nemá odkud tzv. přemostit vlhkost a tím je potřeba zhotovit dodatečnou vodorovnou izolaci ve zdivu, co nejblíže k podlaze,  ale to již vyplývá z výše popsané odpovědi. Postupovat v etapách není žádný problém, jen je potřeba vždy tyto etapy na sebe řádně navazovat, ale myslím, že to není potřeba ani zdůrazňovat.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.sanace-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-zdiva-praha.cz

___________________________________________________________

Dobrý den , moc děkuji za odpověď , nad snížením terénu u té jedné stěny jsem také přemyslel a udělám to protože chci pro jistoto obkopat celý dům vložit nopovku a drenážní hadici , ještě jednou děkuji

S pozdravem Siegel

Dobrý den, máme starý barák, který nyní rekonstrujeme. Jsme nový majitelé, bez nám známe historie. Barák v současné době vlhký není a vzhledem k dřevěným nezničeným podlahám ani nebyl. My děláme nové podlahy, okna, strecha, steny nezateplyme. Podrezavat nechceme, vzhledem k cene. Moje otazka zni. Je mozne injekci sanaci delat do jiz obydleneho domu nebo by se musela delat ted, kdy mame vykopane podlahy a vše se bude dělat nové. Jde nám o to, ze zatím je jakákoliv izolace nepotřebná, ale nevíme jak se barák zachová po změnách. Je mozné injekci sanaci pak udělat dotatečně, kdyby se vlhkost objevila? Děkuji

Dobrý den. Na Váš dotaz je odpověď tato. Zhotovit dodatečnou hydroizolační clonu ve zdivu v době, kdy bude dům po rekonstrukci a budete již bydlet, to není žádný podstatný problém, ale moje taková teorie mnohokrát potvrzená v praxi je ta, že v případě starých domů je obrovská škoda tyto dodatečné izolace nezhotovit právě při jejich rekonstrukci. Chápu, že se to někdy může jevit, jako zbytečné sanační opatření, ale pak, když jsou všechny práce na domě dokončeny, máte vymalováno, nábytek nastěhovaný a začnete v domě bydlet a po nějaké době se začne kdesi na zdivu objevovat vlhkost, je to zaprvé velmi nepříjemné zjištění, ale je to zejména komplikace, která se může pak prodražit. Je to samozřejmě na Vaší úvaze. Toto je jen mé upozornění, které se nemusí v tom lepším případě naplnit, ale …..
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603 589 130

dobry den da sa pouzit vas pripravek aj na veprovku
Dobrý den. To je tzv. nepálené zdivo nazývané také kotovice, vepřovice apod. Jedná se o vysoce savý, porézní materiál a tak se v tomto druhu zdiva injektážní krém velmi snadno a spolehlivě šíří. Výsledky u tohoto zdiva jsou vysoce spolehlivé, ale co je ve Vašem případě ještě důležité, že tato metoda je nejméně invazivní ke stavbě jako takové. Tento druh zdiva je vhodný pro systém AquaStop Cream.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Když je naše profese koníčkem
www.kremova-injetkaz-zdiva.cz
dobrý den.Chtěl bych poradit. RD. Obvodové zdivo je kámen asi co kdo našel.UMĚLI BYSTE to zdivo sanovat injektáží? Je to stoletý domek.DĚKUJI

Dobrý den. Potřebuji vědět o jaký druh kamenného zdiva se jedná, kde se stavba nachází atd. Děkuji
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

www.injektaz-zdiva-praha.cz

—————————————————–

Chlumec okr. Ústí nad Labem. Zdivo černý kámen spíš neupravený místy pískovec a opčas místní kámen z krušných hor je vněm trochu slídy název neznám .Děkuji Najman

——————————————————

Dobrý den pane Najmane. V Krušných horách se vyskytuje většinou žula s velkým procentem křemene, slídy a jiných anorganických látek . Tím se jedná o kamenný materiál pravděpodobně nesavý (neporézní). U pískovce je savost dostatečná a i výsledky krémové injektáže jsou u tohoto druhu kamenného materiálu velmi spolehlivé a tím není v tomto pískovcovém zdícím materiálu problém zhotovit dodatečnou clonu pro zamezení vzlínající vlhkosti, ale u kamenného materiálu výše popisovaného (nesavého), je jakákoliv injektáž, pakliže se jedná opravdu o tento nesavý, neporézní kamenný materiál, nejistá, respektive její výsledek. Kamenným nesavým materiálem vlhkost sice nevzlíná, ale spojovacím zdícím materiálem ano. A to je celý ,, kámen úrazu“. To, že se tento spojovací materiál (zdící malta, hliněná malta) nasytí injektážním krémem, je jisté, ale kde je jistota, že se podaří kompaktně napustit všechny spáry spojovacího materiálu v celé hloubce a šířce místa linie injektovaného zdiva. Kamenný materiál je vyzděn naprosto bez jakékoliv zákonitosti skládání (vrstvení) a tím sice vrtáním dosáhnete, že většinu spár protnete, ale silanový krám se bude šířit velice nerovnoměrně, na rozdíl od savých, ale i méně savých kamenných zdících přírodních materiálů, jako je již zmiňovaný pískovec, velmi často používaná v minulosti opuka atd.  V tom je ta nejistota vzniku clony pro její kompaktní celistvost u vyzděného materiálu (neporézního), kde je savost pouze ve spojovacím materiálu.  Chemická injektáž zhotovená injektážním krémem AquaStop Cream je vysoce účinná a v současné době nemá na trhu plnohodnotného zástupce pro sanace vlhkého zdiva, ale není u těchto nesavých kamenných materiálů všemocná. Už vůbec Vám nepomůže injektáž v tekuté, vodní viskozitě, např. na bázi vodného roztoku methylsilikátu a jiných tekutých injektáží prováděných ať tlakově či naléváním (ifúzně). Tato metoda je naprosto u tohoto zdiva, a nejen u tohoto zdiva, nespolehlivá. Viz vysvětlení zde: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/proc-tuto-injektaz/ . A tak bych to shrnul. Pakliže byste chtěl zhotovit dodatečnou clonu ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, ze všech druhů injektáží je opravdu neúčinnější i zde krémová injektáž např. naším systémem systémem AquaStop Cream. Pakliže byste se rozhodl izolovat zdivo proti vzlínající vlhkosti metodou injektáže, je potřeba zhotovit  injektáž injektážním krémem s 80%ním obsahem aktivní látky silan/siloxanu v obsahu, ale ve Vašem případě bude ve dvouřadém provedení a osové vzdálenosti bychom zkrátili na 80 mm. Druhou linii vrtů bychom zhotovili o 50 mm výše s posunutím oproti spodní linií vrtů o 40 mm, tím vznikne tzv. zmijovitá dvouřadá injektáž. Jinak ostatní pravidla, tj. technologický postup pro náš systém se nemění. Tím se účinnost může zvýšit do té míry, že zdivo nebude již vykazovat nadlimitní vlhkost či se vlhkost zásadně sníží. S podporou např. protisolného nátěru AquaSalt Stop a aplikací sanačních omítek se může docílit i u toho problémového zdiva dlouhodobého kladného výsledku.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Když je naše profese koníčkem

Mob: +420 603 589 130

www.kremova-injektaz-zdiva.cz

 

Dobrý deň,stena široká 45cm pred 6 rokmi sanovaná injektážným prípravkom – vodný kremičitý prípravok s cementom,diery vrtané šikmo 18mm,rozstup12cm.Sanácia môžem povedať neúspešná,vlhkosť v stene sa opakuje asi do výšky 20cm nad podlahou. Murivo je plná tehla.Dom postavený v r.1960.Pôvodná izolácia papierová lepenka. Môžem teraz aplikovať AquaStop Cream? S pozdravom Smolek Juraj
Dobrý den pane Smolek. Možná trochu zdlouhavé vysvětlení mého tvrzení, která se ale prokazuje dnes a denně v praxi, je to, že injektáže zhotovované na principu nalévání do nakloněných vrtů do zdiva nemohou nikdy vytvořit kompaktní celistvou clonu a tudíž požadovaný výsledek. Injektážní hmota se nestačí dostatečně napustit (penetrovat) do zdiva a to i ve Vašem případě do cihelného zdiva, které je pro injektáž nejlépe vyhovující. Co teprve takové opukové zdivo a jiné méně savé materiály. Tam jsou všechny tekuté injektáže naprosto neúčinné. Je to nedostatkem času pro celistvé nasycení materiálu i při opětném dolévání injektážní hmoty. To ani nehovořím o tom, že jakákoliv netěsnost ve zdivu je ,,propast,, pro tekutinu, která se okamžitě ztrácí kamsi. Silanový emulzní krém AquaStop Cream® díky své ideální primární hustotě (krémová konzistence a po provedené injektáži následně gelová konzistence a dále se viskozita ještě snižuje, ale postupně) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se postupně, relativně pomalu, mění ve velmi jemný hydrofobní křemičitý gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně. Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů  všemi směry, ale právě relativně pomalé rozpouštění a tím nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným zdivem, jako se to děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů a jiných  tekutých injektážních prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo  beztlakově,  je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již zmiňovaná gravitace, reálnost či spíše nereálnost dostatečné nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je tomu u krémové injektáže.  V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci doporučují cca 45st náklon ke svislé rovině zdiva) z pochopitelných důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv je jasné z výše  popsaných vlastností těchto tekutých, vodních hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu. Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že nic lepšího a ani jiná injektážní alternativa nebyla. Ale pokrok se neminul ani ve stavebnictví. Proto tekuté tlakové nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu považuji v současné době za ,,dinosaury,, injektáží. Je to možná tvrdé vyjádření, nicméně nikdo mi není schopen mi ho vyvrátit. Tato tvrzení jsem publikoval v různých článcích už v době, kdy naše firma ještě krém na bázi silan/siloxanu nevyráběla, a předmětem naší činnosti byla ,, pouze,, aplikace injektážních hmot, čili injektáže zdiva. To jen pro úplnost, aby mne nikdo nepodezříval z lobbistických zájmů. Pokud s těmito mými názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak si myslím , že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené, a také se jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické a jiné zákonitosti. V neposlední řadě moji již více jak pětiletou osvětou v této oblasti pozoruji, že se čím dál více krémová injektáž dostává do projektů sanovaných objektů a injektážních firem. Je to zejména způsobeno dostavenými výsledky krémových injektáží. Do ruky se mi dostávají projekty či návrhy řešení v oblasti sanace vlhkého zdiva u státních zakázek, ale i zakázek v soukromém sektoru a pokud je v projektu navržena injektáž pro zamezení vzlínající vlhkosti, už téměř vždy vidím, že je navržena injektáž injektážním krémem s 80%ní koncentrací silan/siloxanu v obsahu. Tím se mi potvrdila správnost dlouholeté osvěty a cesty v této oblasti. V žádném případě nechci očerňovat jiné výrobky a jejich výrobce, ale pro injektáž zdiva pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu nemohu jinak, než celou tuto skutečnost okomentovat. V poslední řadě se mé tvrzení více než pětileté osvětě jednoznačně potvrdilo v praxi, což je ze všech argumentů ten nejdůležitější, a to že vysoká účinnost krémových injektáží byla již prověřena na tisících a tisících stavbách různého rozsahu a druhů zdících materiálů s požadovaným výsledkem, a to, že zdivo vyschlo. Jsou ojedinělé případy, kde silanový krém nezaúčinkoval, ale vždy se našlo vysvětlení. Havarijní stav vody či odpadů ve zdivu či pod domem, špatně zvolená výška linie vrtů, přemostění vlhkosti z druhé strany stavebního dílce, kde podlaha či terén byl nad linií vrtů atd. Ale teď k celé Vaší záležitosti. Proč výsledek u Vás takto dopadl, je myslím dostatečně vysvětlený. Ale Vy se ptáte jestli lze použít přípravek AquaStop Cream po zhotovené injektáži jiným injektážním přípravkem. Odpověď je ano. Postupovat musíte takto. To, že Vaše nemovitost je vyzděna cihelným zdivem, je pro Vás velmi příznivé. Využijete průběžné spáry, která je ve vodorovném zdění téměř vždycky, zvolíte samozřejmě správnou výšku průběžné spáry, to je co nejblíže k podlaze a dále postupujete dle technologického postupu pro systém AquaStop Cream. Tam kde bude zdivo zaizolované předešlou injektáží, se velmi pravděpodobně tyto dva materiály nesloučí, ale to není na závadu, tam hydroizolační clona vznikla a vlhkost v těchto místech tudíž neproniká, ale nejdůležitější je, že tam, kde clona předešlou injektáží nevznikla, krémová injektáž ji zhotoví (doplní). Takže vše se dá ještě napravit.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem
Mob: +420 603 589 130
www.kremova-injektaz-zdiva.cz
Dobrý den, dotazuji se zda Vaše metoda je vhodná i pro starou zemědělskou nepodsklepenou usedlost, zdi jsou směs kamene a cihel. Dekuji za odpověď. Větrovská

Dobrý den paní Větrovská. Odpověď je ano, pakliže neporézního kamenného materiálu neobsahuje Vaše zdivo více jak cca 30%. Nesavým kamenným materiálem se myslí, např. žula, rula, břidlice, křemen, atd. Naopak opuka, pískovec, atd jsou přírodní savé materiály a tudíž vhodné pro injektáž AquaStop Cream, kde nehraje procento jeho obsahu ve zdivu zásadní roli.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Email: info@kremova-injektaz-zdiva.cz

————————————————————-

Dobrý den,
moc děkuji za odpověď a až bude naše rekonstrukce připravená – což bude cca za 4 měsíce, tak se ráda ozvu a využiji možnosti konzultace s Vámi na místě včetně případného návrhu a realizace řešení. Objekt je poblíž Pelhřimova.
Zdravím Větrovská

Dobry den, pokud bych od Vás chtěla kompletně vyhotovit injektáž (navrtáni, naplnění a zatkování zdí) jaká by byla cena. Celková délka je 8,34cm . Je to 60 cm silná zeď. Bydlím v ulici v Kutátech 400, Praha 10. Děkuji

Dobrý den. Na našem webu je kalkulačka pro výpočet injektáže systémem AquaStop Cream, tj. kompletní práce včetně materiálu a VRN. Dopravné po Praze neúčtujeme.Viz tento link: http://www.kremova-injektaz-zdiva.cz/kalkulator-pro-vypocet-ceny-za-provedeni-kremove-injektaze-firmou-trumf-sanace-s-r-o-injektaz-zdiva-systemem-aquastop-cream/

Okopíroval jsem výpočet z naší kalkulačky a vkládám Vám ho do toho to textu. Nezávazný rozpočet – výpočet námi prováděné tlakové krémové injektáže zdiva na základě hodnot vyplněných poptávajícím.

Systém AquaStop Cream® pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve Vašem zdivu.

Konečná cena může být o něco nižší, ale vyšší a to dle rozsahu prací a vzdálenosti od naší provozovny.

Konečná cena se nebude však lišit zásadně!

Tloušťka zdiva (rozklikněte)

600 mm

Délka injektované zdi

9 m

Typ Zdiva

Cihelné zdivo?

Druh objektu

Určeno k bydlení

Cena za provedení injektáže (Bez DPH)

10 800,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

12 420,00 Kč

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

Váš specialista na Sanace a Izolace

Dobrý den, můj problém je vlhký sklep. Bydlíme ve starším podsklepeném domě. Sklep je z jedné strany pod úrovní terénu, z druhé strany je otevřen do prostoru. Dům je postaven ve svahu u říčky. Domníváme se, že se jedná o vzlínající vlhkost, která do sklepa prostupuje podlahou. Můj dotaz zní, zda-li by pro nás bylo vhodné řešení využítí krémové injektáže, abychom zabránili vzlínající vlhkosti? Dále dodám, že odvětrávání sklepa je řešeno okénky v soklu a okénky z otevřené strany sklepa. Dům má hydroizolaci v úrovni soklu. Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Dodatečné izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti v obvodovém, ale i pravděpodobně vnitřním zdivu u podlahy sklepního prostoru je nutné zhotovit. Tato izolace by se zhotovila co nejblíže k podlaze. Ale mám  obavu, že se nejedná pouze o vzlínající vlhkost od základů, ale i o infiltrovanou vlhkost pronikající z bočního směru terénu do podúrovňového obvodového zdiva. Vodorovná chemická injektáž (izolace) u podlahy, i když je potřeba ji také zhotovit, velmi pravděpodobně sama o sobě nevyřeší problém vlhnutí podúrovňového zdiva. Je to z důvodu (mého předpokladu) dožilosti, případně absence vnější svislé izolace podúrovňového zdiva. Navrhoval bych toto řešení. Odkopat obvodové zdivo až na základovou spáru, pakliže to prostorové a jiné podmínky dovolí, (tím, že obvodové zdivo sklepa je pouze z jedné strany pod úrovní terénu, bude samozřejmě rozsah výkopových a izolatérských prací menší), případně zhotovit drenážní těleso s vhodným odtokem, zhotovit krémovou injektáž u podlahy obvodového zdiva a zdiva vnitřního (nemyslím si, že by vnitřní zdivo nevykazovalo nadlimitní vlhkost, ale neznám místní situaci a tak je to opět jen předpoklad), případně odstranit omítky a zhotovit nové, nejlépe sanační omítky, s podporou protisolného podnátěru (např. AquaSalt Stop), atd. Další pro mne v současné době neznámé téma jsou samotné podlahy. Podlahy velmi pravděpodobně budou také zavlhat. Ale i zavlhlé podlahy, pokud jsou betonové, za určitých příznivých podmínek se dají velmi spolehlivě zaizolovat nedestruktivní a přesto velmi účinnou metodou, krystalickým nátěrem. Tím byste měli docílit požadovaného výsledku, tj. suchého sklepu. Samozřejmě jsou možné i jiné technologické postupy sanace vlhkého zdiva. Vždy by mělo být zvoleno takové sanační opatření, které je vhodné pro konkrétní sanovanou stavbu!
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
Váš specialista na Sanace a Izolace vlhkého zdiva
Dobrý den, máte nějakou pobočku i na Moravě ? Jednalo by se zhruba Asi o 50 m 30 cm zdiva. Podrobněji bychom se se do mluvili později, je to předběžný odhad. Můžete mi sdělit předběžnou cenu ? Děkuji. S pozdravem Tvrdoň Pavel.
Dobrý den. Pobočku na Moravě nemáme, ale často i na Moravě pracujeme, respektive pracujeme po celé ČR, ale občas provádíme injektáže systémem AquaStop Cream i na Slovensku. Takže vzdálenosti nejsou problém. Vzdálenější místa řešíme ubytováním. V blízkém okolí se vždy nějaký penzion nachází. Často na větší rozsahy injektáže jedou 3 pracovníci. Ubytování se většinou pohybuje na osobu na jeden den v řádech stokorun. Právě se mi vrátila jedna posádka 3 pracovníků z obce Stříbřec, také to nebylo na dennodenní dojíždění z Prahy a tak se pracovníci ubytovali v obci. 60 m2 průřezu zdiva (průřez zdiva = tloušťka x délka injektovaného zdiva) zhotovili za 5 dní (ubytování na 4 noci). Takže ubytování v podstatě byla relativně nepodstatná položka v rozpočtu za injektáž. Jinak ceny účtujeme dle druhu zdiva a objemu. Za cihelné zdivo si většinou účtujeme od 1.900 do 2.200 Kč + DPH za 1 m2 průřezu zdiva (dle rozsahu a náročnosti). U zdiva smíšeného od 2.000 Kč do max. ceny 2.300 Kč + DPH. Výše DPH se účtuje dle druhu stavby. U stavby určené pro bydlení se připočítává 15% DPH a staveb např. komerčních 21% DPH. Vaše údaje předpokladu rozsahu injektáže: 50 bm x 0,3m m = 15 m2 průřezu zdiva. Předběžnou cenu Vám spočítám, ale neznám druh zdiva. Budu vycházet z cenového středu 2.100 Kč/ 1 m2 a za předpokladu, že Vaše nemovitost je kolaudována např. jako RD, cenová nabídka by byla tato: 50 m2 x 2.100 Kč = 31.500 Kč bez DPH + 15% DPH = 36.225 Kč včetně DPH. Ještě by se muselo připočítat dopravné, případně jedna noc ubytování. Konečná cena za dílo by neměla přesáhnout včetně dopravného, případného ubytování 40.000 Kč. Jinak pro výpočet ceny za injektáž systémem AquaStop Cream si můžete spočítat sám také na našem webu. V pravé straně je kalkulačka pro výpočet ceny kompletní práce s nadpisem ,,Spočítejte si sami konečnou cenu za provedení injektáže naší firmou“.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobrý den, rád bych se zeptal, jaká roční doba je pro injektáž vaší metodou nejvhodnější. Jestli tedy záleží na teplotě, popř. na aktuální vlhkosti zdiva, která se v průběhu roku mění. Děkuji, Halenčák.
Dobrý den pane Halenčáku. Všeobecné teplotní kritérium pro zhotovení injektáže systémem AquaStop Cream je jako u většiny stavebních prací zpracovávaných tzv. mokrým procesem. Ideální období na tyto práce jsou od jara do podzimu. Nedávno jsem na tuto otázku v širším pojetí odpovídal a tak Vám ji níže zkopíruji. Aktuální vlhkost má určitý vliv na kvalitu provedení dodatečné izolace, ale tento faktor není tak podstatný, pakliže se řeší zdivo, které trpí dlouhodobějším zavlháním. Systém AquaStop Cream byl vyvinut na zdivo trpící vzlínající vlhkostí, čili zdivo vlhké, nikoliv pro zdivo suché, ale i tento málokdy se vyskytující ,,problém“ injektáže suchého zdiva, se kterým se občas setkáváme, jsme vyřešili. Jsou to případy např. preventivních injektáží (zdivo je naprosto suché, ale stávající izolace je na pokraji své životnosti a dům právě prochází rekonstrukcí atd.).
Okopírovaná podobná otázka a odpověď z naší poradny.
Otázka z poradny: Aká najnižšia teplota vzduchu môže byť pri aplikácií a následne po aplikácií a následnej difúzií,či naplnené otvory je potrebné ihneď uzavrieť. Ďakujem za skorú odpoveď. M.Šveda. Odpověď z poradny: Teplota při aplikaci, ale i do 14 dní po aplikaci, by neměla klesnout pod bod mrazu . Všeobecně se uvádí spodní limit aplikace do 5 stupňů Celsia. Tento doporučovaný teplotní limit aplikace se uvádí i např. pro omítaní omítek, betonáži, nátěrů fasády, atd. Je to  ve většině případech u stavebních materiálů, které jsou zpracovávány a aplikovány tzv. mokrým procesem. Z praxe ale víme, že když se tento dolní limit zásadně ,, neobejde“ nemá to vliv na kvalitu výsledku. Je to spíš teplotní spodní limit aplikace uváděná výrobci, včetně nás, pro poskytnutí informace pro zákazníky. V Technickém listě vycházející ze zkoušek při udělení Certifikace výrobku státní zkušebnou je uvedení této informace podmínkou. Vždy se musí nějaký teplotní limit nastavit, aby se to ,,nezvrhlo“ u stavebníků, vlastníků nemovitostí a zejména u stavebních firem, že tyto limity nebudou brát vážně, bez jakékoliv odpovědnosti. U některých materiálů jsou tyto teplotní limity pro aplikaci naprosto nutné dodržovat. V případě injektáže systémem AquaStop Cream to není to tak absolutní.  Když si vezme v potaz termoizolační vlastnost zdiva a v temperovaných stavbách naakumulovanou a dotovanou určitou teplotu ve zdivu, je spíše limit v praxi pro aplikaci již zmiňovaný bod mrazu. Ale pod tento bod mrazu by teplota neměla klesnout i v nočních hodinách, což je v zimním období vždy zrádné. V případě, že se zhotovuje dodatečná vodorovná izolace systémem AquaStop Cream a to z vnitřní strany domu a dům je zateplen např. polystyrénem, je tento limit ještě o něco nižší, ale i tady je určité riziko. Všeobecně je samozřejmě lepší (jistější) tyto práce provádět při teplotách vyšších, tj. minimálně nad bodem mrazu. Pokud se stavba nenachází v horských oblastech, kde jsou teploty podstatně nižší, měsíc říjen a většinou minimálně první polovina listopadu, jsou tato období většinou ještě pro injektáž vhodná. Ale musí se už teplota sledovat. Ale to je Vám určitě jasné. Říjen je měsíc v současných klimatických podmínkách ještě ,,bezpečný“. Podstata odpovědi výše uvedené platí pro zdivo obvodové nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního nosného a příčkového se dá injektáž zdiva systémem AquaStop Cream zhotovovat za určitých podmínek kdykoliv. Jednak je uvnitř budovy vždy tepleji a v případě nutnosti se dá také temperovat. To samé platí pro injektáž obvodového zdiva pod úrovní terénu od hloubky 800 mm, kde již nedochází k promrzání terénu, natož zdiva. V těchto případech se dají z vnitřní strany objektu tyto práce provádět za určitých okolností celoročně. Všeobecné pravidlo pro systém AquaStop Cream. Krátkodobý a nízký pokles teploty pod bod mrazu okolního ovzduší, myšleno v hodinách, by nemělo způsobit promrznutí zdiva a to je to o co v podstatě jde. V předešlé větě je v podstatě shrnuto vše, co je kritériem pro rozhodnutí zahájení či nezahájení injektáže v předzimním a zimní období.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.injektaz-zdiva-praha.cz
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Při jakých teplotách lze aplikovat injektáž zdiva systémem AquaStop Cream pro zamezení vzlínající vlhkosti. Je měsíc říjen a začínají nám postupně klesat teploty a nevím jestli izolaci provádět ještě letos nebo až na jaře.Děkuji Lubošek

Dobrý den pane Lubošku. Teplota při aplikaci, ale i do 14 dní po aplikaci, by neměla klesnout pod bod mrazu . Všeobecně se uvádí limit aplikace do 5 stupňů Celsia. Tento doporučovaný teplotní limit aplikace se uvádí např. pro omítání omítek, betonáži, nátěrech fasády,atd. Je to  ve většině případech u práce s materiály, které jsou zpracovávány a aplikovány tzv. mokrým procesem. V praxi ale víme, že když se tento dolní limit zásadně ,, neobejde“ nemá to žádný vliv na kvalitu výsledku. Je to spíše limit teplotní aplikace uváděný výrobci, včetně nás, pro poskytnutí všeobecné informace pro zákazníky. V Technickém listě vycházejícím ze zkoušek při udělení Certifikace výrobku státní zkušebnou je uvedení této informace také podmínkou. Vždy se musí nějaký limit nastavit, aby se to ,,nezvrhlo“ u stavebníků, vlastníků nemovitostí a zejména u stavebních firem, že se tyto limity nebudou brát vážně. Je také ale pravda, že u některých materiálů je naprosto nutné tyto teplotní limity pro aplikaci dodržovat. V případě injektáže systémem AquaStop Cream to není to tak absolutní.  Když se vezme v potaz termoizolační vlastnost zdiva a v temperovaných stavbách naakumulovaná a dotovaná určitá teplota ve zdivu, je limitem pro aplikaci bod mrazu. Ale pod tento bod mrazu by teplota neměla klesnout ani v nočních hodinách, což je v zimním období vždy zrádné. V případě, že se zhotovuje dodatečná vodorovná izolace systémem AquaStop Cream a to z vnitřní strany a dům je zateplen např. polystyrénem, je tento limit ještě o něco nižší, ale i tady je určité riziko. Všeobecně je samozřejmě lepší (jistější) tyto práce provádět při teplotách vyšších, tj. minimálně nad bodem mrazu, lépe o něco výše. Pokud se stavba nenachází v horských oblastech, kde jsou teploty podstatně nižší, měsíc říjen, ale i většinou měsíc listopad, jsou ještě  pro injektáž vhodné. Ale musí se už teplota sledovat. Ale to je Vám určitě jasné. Říjen je měsíc v současných klimatických podmínkách ještě ,,bezpečný“. Podstata odpovědi výše uvedené platí pro zdivo obvodové nad úrovní terénu. U zdiva vnitřního nosného a  příčkového se dá injektáž zdiva systémem AquaStop Cream zhotovovat za určitých podmínek kdykoliv. Jednak je uvnitř budovy vždy tepleji a dá se také temperovat. To samé platí pro injektáž obvodového zdiva pod úrovní terénu od hloubky 800 mm. V těchto případech se dají z vnitřní strany objektu tyto práce provádět za určitých okolností celoročně. Všeobecné teplotní pravidlo pro systém AquaStop Cream. Krátkodobý a nízký pokles teploty pod bod mrazu okolního ovzduší, myšleno v hodinách, by neměl způsobit promrznutí zdiva a to je to o co v podstatě jde. V předešlé větě je v podstatě shrnuto vše, co je kritériem pro rozhodnutí zahájení či nezahájení injektáže.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603 589 130

www.injektaz-zdiva-praha.cz

Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Když je naše profese koníčkem

 

Dobry den, mam garaz ve svahu, kde pry kdysi byla izolacni prizdivka asi do 2/3 vysky zadni zdi. Bohuzel nyni je svah az po okap, tudiz neni mozno prizdivku overit a zadni stena je velmi vlhka. Timto bych se chtel zeptat zda se dav mem pripade pomoci injektaze vlhkost odstranit. Dekuji Mrazek.
Dobrý den pane Mrázku. Bude to odpověď, jak se říká od stolu, ale vycházím pouze z předpokladů. Pakliže by nebyly správné, prosil bych o další informace. Izolační přizdívkou asi myslíte svislou vnější hydroizolaci podúrovňového obvodového zdiva a její ochranu cihelnou přizdívkou. Velmi podstatná informace by pro mne byla, kdy začalo vlhnutí této zadní části obvodového zdiva. Pokud vlhnutí zdiva začalo po navýšení terénu, je toto zavlhání zdiva velmi pravděpodobně absencí či pochybením hydroizolace nad původní izolovanou terénní výškou. Pokud to bylo již dříve, jedná se pravděpodobně o již nefunkční původní svislou izolaci. Možné jsou i obě varianty současně. Píšete, že nejde zjistit stav izolace, ale pokud tam nejsou prostorové problémy a nebo jiné zásadní problémy pro lokální výkop (sondu) alespoň do původní terénní úrovně (izolace), dá se stav zjistit. Jinak pro nahrazení vnější hydroizolace podúrovňového zdiva bez zhotovení výkopu je jediná plně funkční injektáž a to nazývaná plošná rubová injektáž, tzv. bezvýkopová izolace – izolační opona. Posílám link na tuto námi také prováděnou tlakovou rubovou injektáž: www.injektaz-zdiva-praha.cz
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když navrtám otvory do smíšeného obvodového zdiva staršího objektu (tl.cca60-70cm) a vyplním je Creamem Agua Stop dle návodu, nehrozí narušení statiky zdiva? Vyvrtané otvory vyplněné krémem zůstanou po „vsáknutí“ krému duté (prázdné), nebo krém vyplní vrtané otvory a vytvrdne? Děkuji. S pozdravem Chmel
Dobrý den pane Chmel. Po zhotovení injektáže systémem AquaStop Cream narušení statiky domu v žádném případě nehrozí. Nevím jak vyčíslit množství staveb zhotovených naším technologickým postupem AquaStop Cream, ale počet staveb menšího rozsahu, ale i velkých budov vystavěných různým druhem zdiva se pohybuje již v řádech tisíců. Ani v jednom případě se statika domu nenarušila. Tato technologie nepodléhá stavebnímu povolení a to z právě z důvodu šetrnosti ke stavbě. To by mělo být pro Vás určité ujištění pravdivosti mé odpovědi. Co se týče vrtů, ty nemohou zůstat trvale vyplněny injektážní emulzí, to by pak celý princip nasycování okolí vrtů tato představa popírala. Vrty se nejpozději do 14 dní vyprázdní, jelikož se injektážní krém nasytí (vpenetruje) do zdiva. Ale vzhledem k malým průměrům vrtů (14 mm) a vzdálenosti vrtů se tlaky budovy (jejich zatížení) roznášejí mimo vrty. Pokud Vás např. napadá myšlenka, že po injektáži by bylo dobré vyplnit již prázdné otvory vrtů např. cementovou zálivkou, není to při tomto našem technologickém postupu nutné.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.injektaz-zdiva-praha.cz
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva

Trumf sanace s.r.o. Váš specialista

  • 25 let zkušeností v oboru injektáže a sanace zdiva
  • zkušení pracovníci s dlouholetou praxí
  • jako první jsme vyvinuli dvoufázovou krémovou injektáž
  • jsme aplikační firma, ale i výrobci sanačních materiálů
  • každým rokem injektováno okolo 100 domů bez reklamace
  • poskytujeme 100% garanci na tlakovou krémovou injektáž zdiva
  • používáme injektážní vysoce koncentrovaný krém s maximální možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan/siloxanu v obsahu

Ukázky naší práceVstoupit do referenčních staveb

Hodnocení naší práce

Vstoupit do hodnocení

Spočítejte si sami konečnou cenu za provedení injektáže naší firmou

kalkulátor ceny injektáže

Připojte se na náš FacebookNakupujte v našem E-Shopu

AquaStop Cream®

AquaStop

AquaSalt Stop

Aqua SaltStop

AquaStop Bitumen 2K

AquaStopBitumen

Krémová Injektáž AquaStop Cream®

Typické nasycování průběžné spáry i méně savého zdícího materiálu injektážním krémem AquaStop Cream®.

šíření krémové injektáže šíření injektáže AquaStopCream

Šíření hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti po 24 hodinách po injektáži. Tyto jedinečné vlastnosti nemá žádná jiná injektážní technologie ani hmota.

Profesionální sanační firma

Profesionální sanační firma

Naše firma provádí nejen injektáž zdiva,ale i další sanační práce k trvalému odstranění vlhkosti spodní stavby Vašich objektů jako jsou odkopy obvodového zdiva, svislé vnější i vnitřní hydroizolace podúrovňového zdiva, drenážní systémy , sanační omítky, dodatečné hydroizolace betonových podlah a konstrukcí a další technologie sanace zdiva Praha a okolí.
www.sanace-injektaz-zdiva.cz

Stavební výstava ForArch 2013

ForArch

Užitný vzor

Užitný vzor

Užitný vzor

Spolehlivá firma